Главная Обратная связь Структура сайта
20 сессия

Рішення № 20/12 від 23.01.2008 р. Про обласний бюджет на 2008 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцята сесія

РІШЕННЯ

23 січня 2008 року
№ 20/12
м. Луганськ

Про обласний бюджет на 2008 рік

У відповідності до статей: 43, 44, 61 - 64, 66 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей: 141, 21 - 24, 63 - 66, 69, 71 - 77, 85, 90, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2008 рік у сумі 2 067 449,540 тис. грн, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 286 439,3 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 34 519,0 тис. грн та субвенцій з державного бюджету в сумі 1 047 168,1 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1 901 030,842 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 166 418,698 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 40 201,109 тис. грн згідно з додатком 1.

2 Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2008 рік в сумі 2 057 475,460 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду в сумі 1 891 030,842 тис. грн та видатків спеціального фонду – 166 444,618 тис. грн за функціональною згідно з додатком 2 та відомчою згідно з додатком 3 структурами бюджету.

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передаються у відповідності з чинним законодавством від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів обласного бюджету, якому ці повноваження передані.

У процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету, збільшення бюджетних призначень на капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки окремо по загальному й спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

3 Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету на 2008 рік у сумі 3 000,0 тис. грн.

4 Установити, що 50 відсотків плати за оренду майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок обласного бюджету, зараховується до загального фонду обласного бюджету.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити своєчасне зарахування надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, які утримуються за рахунок обласного бюджету, до обласного бюджету.

5 Доручити обласній державній адміністрації забезпечити затвердження головними розпорядниками коштів обласного бюджету лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2008 рік по кожній бюджетній установі.

Розпорядникам коштів обласного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг.

6 Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку і нормативів , які встановлюються обласною радою.

7 Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатками 1, 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях зі спеціального фонду бюджету.

8 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з Луганського обласного бюджету на 2008 рік згідно з додатком 4.

9 Обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2008 року перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами міст і районів у відповідності з фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок цих трансфертів та у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом 2008 року перерозподілу загального обсягу трансфертів між їх видами з послідуючим затвердженням внесених змін обласною радою у встановленому порядку.

10 Затвердити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 39 701,109 тис. грн.

11 Затвердити на 2008 рік:

- обсяг повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 1 432,0 тис. грн;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету в сумі 11 406, 080 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду в сумі 10 000,0 тис. грн і надання кредитів із спеціального фонду в сумі 1 406,080 тис. грн згідно з додатком 5.

12 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2008 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

13 До затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розподілу та використання окремих дотацій та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам залишити нерозподіленими між бюджетами міст обласного значення і районів:

13.1 В загальному фонді обласного бюджету:

- додаткову дотацію з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 34 519,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури регіонів у сумі 62 353,7 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) у сумі 1 900,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів у сумі 7 069,1 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров`я, віком, вислугою років та у зв`язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у сумі 2 072,6 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості в сумі 2 820,0 тис. грн;

13.2 У спеціальному фонді обласного бюджету:

- субвенцію з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) у сумі 4 900,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 3 141,6 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів у сумі 30 516,7 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я в сумі 3 251,5 тис. грн;

При внесенні змін до кодів функціональної класифікації видатків (доходів) надати право обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів вносити відповідні зміни до рішення про бюджет.

14 У разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу центральними органами влади субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2008 року розподіл таких субвенцій між бюджетами міст та районів з відповідним внесенням змін до доходної та видаткової частини бюджету.

15 Встановити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2008 рік у сумі 8 000,0 тис. грн.

16 Дозволити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у 2008 році отримувати в органах Державного казначейства короткотермінові позички.

17 Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2008 рік за їх економічною структурою відповідно статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік”:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

18 Визначити, що у 2008 році за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється фінансова підтримка таких громадських організацій:

- громадська організація „Луганська обласна рада жінок”;

- Луганська обласна організація ветеранів України;

- громадська організація „Союз Чорнобиль” Луганської області;

- Луганська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану;

- Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста;

- Луганська обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства „Колос” АПК України.

19 Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20 Це рішення вводиться в дію з 1 січня 2008 року.

21 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
budget_2008.zip1.87 Мб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна