Главная Обратная связь Структура сайта
15 сессия

Рішення № 15/8 від 30 серпня 2007 р. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007-2011 роки

Читайте также

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
п’ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

№ 15/8

«30» серпня 2007 р.
м. Луганськ

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007-2011 роки

На виконання п. 3 рішення обласної ради від 27.04.2007 № 12/6
«Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007-2011 роки», враховуючи пропозиції депутатів обласної ради та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 та п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток 1 «Завдання і заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007?2011 роки» до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007?2011 роки (далі ? Програма):

1.1 Розділ «Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону, створення умов для комплексного розвитку сільських територій»:

пункти 11-14 виключити. У зв’язку із цим пункти 15-18 вважати відповідно пунктами 11-14;

доповнити пунктами 15-38 згідно з додатком 1;

у графі «Всього»:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «107021,3» замінити цифрами «117426,3»;

у позиції «2007» цифри «11961,3» замінити цифрами «12092,3»;

у позиції «2008» цифри «29140,0» замінити цифрами «32128,0»;

у позиції «2009» цифри «24045,0» замінити цифрами «28446,0»;

у позиції «2010» цифри «22425,0» замінити цифрами «23620,0»;

у позиції «2011» цифри «19450,0» замінити цифрами «21140,0».

1.2 Розділ «Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури»:

пункти 19-35 виключити. У зв’язку із цим пункти 36-132 вважати відповідно пунктами 19-115;

доповнити пунктами 116-163 згідно з додатком 1;

у графі «Всього»:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «2393732,7» замінити цифрами «2434143,7»;

у позиції «2007» цифри «36467,7» замінити цифрами «53042,7»;

у позиції «2008» цифри «503283,4» замінити цифрами «509032,4»;

у позиції «2009» цифри «494661,5» замінити цифрами «500760,5»;

у позиції «2010» цифри «741588,7» замінити цифрами «747582,7»;

у позиції «2011» цифри «617931,4» замінити цифрами «623925,4».

1.3 У розділі «Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору»:

пункти 24-27 виключити. У зв’язку із цим пункти 28-58 вважати відповідно пунктами 24-54;

у пункті 48:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «9800,0» замінити цифрами «38300,0»;

у позиції «2007» цифри «0,0» замінити цифрами «13400,0»;

у позиції «2008» цифри «9800,0» замінити цифрами «11600,0»;

у позиції «2009» цифри «0,0» замінити цифрами «13300,0»;

пункти 59-65 виключити. У зв’язку із цим пункти 66-113 вважати відповідно пунктами 55-106;

у пункті 66:

у позиції «Найменування заходу» слова «будинку культури залізничників, м. Луганськ» замінити словами «Луганського обласного палацу культури, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 2»;

у пункті 67:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн»:

у графі «Державний бюджет» цифри «5000,0» замінити цифрами «5400,0»;

у графі «Місцевий бюджет» цифри «5000,0» замінити цифрами «600,0»;

у позиції «2008»:

у графі «Державний бюджет» цифри «600,0» замінити цифрами «2700,0»;

у графі «Місцевий бюджет» цифри «600,0» замінити цифрами «300,0»;

у позиції «2009»:

у графі «Державний бюджет» цифри «2200,0» замінити цифрами «2700,0»;

у графі «Місцевий бюджет» цифри «2200,0» замінити цифрами «300,0»;

у позиції «2010»:

у графі «Державний бюджет» цифри «2200,0» замінити цифрами «0,0»;

у графі «Місцевий бюджет» цифри «2200,0» замінити цифрами «0,0»;

доповнити пунктами 103-126 згідно з додатком 1;

у графі «Всього»:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «1986663,0» замінити цифрами «1980352,3»;

у позиції «2007» цифри «197408,7» замінити цифрами «211427,6»;

у позиції «2008» цифри «525050,5» замінити цифрами «533955,5»;

у позиції «2009» цифри «507228,3» замінити цифрами «526653,3»;

у позиції «2010» цифри «441869,3» замінити цифрами «441994,3»;

у позиції «2011» цифри «262606,7» замінити цифрами «266321,7».

1.4 Розділ «Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля»:

доповнити пунктами 25-29 згідно з додатком 1 до цього рішення;

у графі «Всього»:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «3877453,0» замінити цифрами «617934,7»;

у позиції «2007» цифри «281318,4» замінити цифрами «5000,0»;

у позиції «2008» цифри «1149822,9» замінити цифрами «288590,6»;

у позиції «2009» цифри «1042985,5» замінити цифрами «182835,7»;

у позиції «2010» цифри «867376,3» замінити цифрами «123401,4»;

у позиції «2011» цифри «430950,7» замінити цифрами «18107,0»;

у графі «Усього»:

у позиції «Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн» цифри «8457560,0» замінити цифрами «5242747,0»;

у позиції «2007» цифри «527156,1» замінити цифрами «281562,6»;

у позиції «2008» цифри «2283494,8» замінити цифрами «1439904,5»;

у позиції «2009» цифри «2083182,2» замінити цифрами «1252957,5»;

у позиції «2010» цифри «2075489,3» замінити цифрами «1338828,4»;

у позиції «2011» цифри «1330938,8» замінити цифрами «929494,1».

2 Внести зміни у додаток 2 «Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007-2011 роки» до Програми, затвердженої зазначеним рішенням:

2.1 Розділ «Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону, створення умов для комплексного розвитку сільських територій»:

пункти 10-13 виключити. У зв’язку із цим пункти 14-19 вважати відповідно пунктами 10-15;

доповнити пунктами 16-40 згідно з додатком 2;

у графі «Всього»:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «432710,0» замінити цифрами «443468,0»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «427610,0» замінити цифрами «438368,0»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «11850,0» замінити цифрами «11975,0»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «6600,0» замінити цифрами «6606,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «62862,0» замінити цифрами «65817,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «13503,0» замінити цифрами «13490,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «74260,0» замінити цифрами «77880,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «16035,0» замінити цифрами «16115,0»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «91490,0» замінити цифрами «93020,0»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «17025,0» замінити цифрами «17050,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «29200,0» замінити цифрами «31580,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «18000,0» замінити цифрами «18050,0».

2.2 Розділ «Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури»:

пункти 32-48 виключити. У зв’язку із цим пункти 49-120 вважати відповідно пунктами 32-103;

доповнити пунктами 104-153 згідно з додатком 2;

у графі «Всього»:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «762813,9» замінити цифрами «823789,1»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «728598,7» замінити цифрами «770164,8»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «50131,7» замінити цифрами «64731,7»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «1365,5» замінити цифрами «2615,6»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «255410,2» замінити цифрами «262475,2»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «45572,8» замінити цифрами «46111,8»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «0,0» замінити цифрами «10,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «153761,4» замінити цифрами «160021,4»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «27483,1» замінити цифрами «27567,1»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «143665,4» замінити цифрами «149825,4»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «22673,3» замінити цифрами «22752,3»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «68470,4» замінити цифрами «74630,4»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «4496,0» замінити цифрами «4575,0».

2.3 У розділі «Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору»:

пункти 24-27 виключити. У зв’язку із цим пункти 28-74 вважати відповідно пунктами 24-70;

пункти 75-78 виключити. У зв’язку із цим пункти 79-89 вважати відповідно пунктами 71-81;

у пункті 75:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «24900,0» замінити цифрами «40000,0»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «9800,0» замінити цифрами «38300,0»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «0,0» замінити цифрами «13400,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «9800,0» замінити цифрами «11600,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «0,0» замінити цифрами «13300,0»;

пункти 90-96 виключити. У зв’язку із цим пункти 97-138 вважати відповідно пунктами 82-123;

у пункті 84:

у позиції «Найменування об'єкта та його місцезнаходження (загальнодержавна цільова чи регіональна програма, відповідно до якої передбачено реалізацію проекту)» слова «будинку культури залізничників,
м. Луганськ» замінити словами «Луганського обласного палацу культури,
м. Луганськ, вул. Пушкіна, 2»;

у пункті 85:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «10000,0» замінити цифрами «6000,0»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «10000,0» замінити цифрами «6000,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «600,0» замінити цифрами «2700,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «600,0» замінити цифрами «300,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «2200,0» замінити цифрами «2700,0»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «2200,0» замінити цифрами «300,0»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «2200,0» замінити цифрами «0,0»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «2200,0» замінити цифрами «0,0»;

доповнити пунктами 124-145 згідно з додатком 2;

у графі «Всього»:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «1208954,7» замінити цифрами «1235824,6»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «1173612,8» замінити цифрами «1213414,7»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «30000,0» замінити цифрами «43400,0»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «18461,3» замінити цифрами «19080,2»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «294940,9» замінити цифрами «300860,9»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «54078,8» замінити цифрами «54255,8»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «5253,7» замінити цифрами «5273,7»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «282874,7» замінити цифрами «302824,7»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «48841,2» замінити цифрами «46993,2»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «3020,7» замінити цифрами «3040,7»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «274075,7» замінити цифрами «275025,7»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «44727,0» замінити цифрами «42579,0»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «1264,0» замінити цифрами «1284,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «103954,7» замінити цифрами «107104,7»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «3837,0» замінити цифрами «3889,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «1260,0» замінити цифрами «1280,0».

2.4 Розділ «Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля»:

доповнити пунктами 26-37 згідно з додатком 2;

у графі «Всього»:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «633995,5» замінити цифрами «645205,5»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «625356,0» замінити цифрами «636566,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «288711,2» замінити цифрами «292021,2»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «4444,4» замінити цифрами «4494,4»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «180181,6» замінити цифрами «182961,6»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «4164,1» замінити цифрами «4219,1»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «123994,2» замінити цифрами «126854,2»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «1742,2» замінити цифрами «1802,2»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «15529,0» замінити цифрами «17589,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «1478,0» замінити цифрами «1513,0»;

у графі «Всього»:

у позиції «Кошторисна вартість, усього» цифри «3132164,1» замінити цифрами «3241977,2»;

у позиції «Кошторисна вартість, залишок на 1 січня 2007 року» цифри «3047867,5» замінити цифрами «3151203,5»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «96981,7» замінити цифрами «125106,7»;

у позиції «2007, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «26538,1» замінити цифрами «28413,1»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «968657,3» замінити цифрами «987907,3»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «117599,0» замінити цифрами «117852,0»;

у позиції «2008, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «15943,7» замінити цифрами «15973,7»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «705024,7» замінити цифрами «735634,7»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «96523,4» замінити цифрами «94894,4»;

у позиції «2009, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «3335,7» замінити цифрами «3355,7»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «635140,3» замінити цифрами «646640,3»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «86167,5» замінити цифрами «84183,5»;

у позиції «2010, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «2239,0» замінити цифрами «2259,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок державного бюджету» цифри «217154,1» замінити цифрами «230904,1»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок місцевих бюджетів» цифри «27811,0» замінити цифрами «28027,0»;

у позиції «2011, обсяг фінансування за рахунок інших джерел» цифри «1260,0» замінити цифрами «1280,0».

3. Внести зміни у додаток 3 «Очікувані результати виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2007-2011 роки» до Програми:

3.1 У розділі «Реструктуризація та диверсифікація економіки регіону, створення умов для комплексного розвитку сільських територій»:

пункти 22, 23 викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

пункти 24, 25 виключити. У зв’язку із цим пункти 26-31 вважати відповідно пунктами 24-29.

3.2 У розділі «Реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури»:

пункти 6-8 викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

пункти 9-22 виключити. У зв’язку із цим пункти 23-79 вважати відповідно пунктами 9-65;

доповнити пунктами 66-83 згідно з додатком 3.

3.3 У розділі «Розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору»:

пункти 20-22 викласти в новій редакції згідно з додатком 3;

доповнити пунктом 23 згідно з додатком 3. У зв’язку із цим пункти 23-108 вважати відповідно пунктами 24-109;

пункти 68-74 виключити. У зв’язку із цим пункти 75-109 вважати відповідно пунктами 68-102;

у пункті 70:

у позиції «Найменування завдання» слова «будинку культури залізничників, м. Луганськ» замінити словами «Луганського обласного палацу культури, м. Луганськ, вул. Пушкіна, 2»;

доповнити пунктами 75-78 згідно з додатком 3. У зв’язку із цим пункти 75-102 вважати відповідно пунктами 79-106.

3.4 Розділ «Раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля»:

доповнити пунктами 17, 18 згідно з додатком 3. У зв’язку із цим пункти 17-25 вважати відповідно пунктами 19-27.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
15-2007-progrozv-izm-1.xls86.5 кб
15-2007-progrozv-izm-2.xls70.5 кб
15-2007-progrozv-izm-3.xls277 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна