Главная Обратная связь Структура сайта
14 сессия

Рішення № 14/10 від 13 липня 2007 р. Про підсумки роботи тимчасової робочої групи по вивченню питань охорони навколишнього природного середовища та екології в Луганській області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ
чотирнадцята сесія

РІШЕННЯ

13 липня 2007 р.
№ 14/10
м. Луганськ

Про підсумки роботи тимчасової робочої групи з вивчення питань охорони навколишнього природного середовища в Луганській області

Розглянувши результати роботи тимчасової робочої групи, створеної рішенням обласної ради від 31.01.2007 №8/24 з метою вивчення стану охорони навколишнього природного середовища на території Луганської області, здійснення контролю за виконанням природоохоронного законодавства, а також для розробки пропозицій обласній раді з його удосконалення та заходів з попередження екологічної катастрофи, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища в Україні», Кодексом України «Про надра», Земельним кодексом України, Водним кодексом України, Лісовим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами з питань охорони навколишнього природного середовища, обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Звіт про роботу тимчасової робочої групи з вивчення стану навколишнього природного середовища на території Луганської області взяти до відома.

Завдання, поставлені перед тимчасовою робочою групою, визнати виконаними, роботу групи припинити.

2 Визнати, що стан справ з охорони навколишнього природного середовища в Луганській області є незадовільним.

3 Рекомендувати сільським, селищним, міським, районним радам, в межах відповідних повноважень, розглянути питання щодо посилення контролю та відповідальності керівників за стан охорони навколишнього природного середовища на підвідомчих територіях та вжиття заходів щодо покращання екологічної ситуації; заслухати звіти із зазначених питань відповідних підрозділів, підприємств та організацій.

4 Луганській облдержадміністрації:

вжити заходів щодо посилення контролю за дотриманням на території області чинного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідальності керівників відповідних структур, підприємств, організацій і установ за вирішення цих питань;

поліпшити координацію роботи усіх регіональних структур і організацій, до компетенції яких відносяться питання охорони навколишнього природного середовища , активізувати роботу відповідних міжгалузевих комісій, постійно розглядати стан справ із зазначених питань за напрямками;

прискорити розробку та внесення в установленому порядку до розгляду обласною радою довгострокових регіональних програм з розробки мінерально-сировинної бази Луганської області й охорони навколишнього природного середовища;

вивчити питання та надати пропозиції щодо обмеження граничної площі земельних ділянок, які надаються на території області суб’єктам господарювання під відкриту розробку корисних копалин (передусім вугілля);

забезпечити перевірку виконання природоохоронного, містобудівного законодавства та санітарно – гігієнічних норм у санітарно – охоронних зонах підприємств і приведення їх до законодавчих вимог;

надати пропозиції з оптимізації функціонування та забезпечення діяльності системи моніторингу навколишнього природного середовища в області у відповідності до вимог чинного законодавства;

прискорити передачу земель, непридатних до сільгоспвиробництва до земель лісового фонду, інвентаризацію зелених насаджень міст та інших населених пунктів, створення захисних лісосмуг та лісових насаджень;

визначити перелік видів тварин і рослин, які не занесені до «Червоної Книги», але підлягають охороні на території Луганської області;

розробити заходи щодо відродження малих річок, у т.ч. виведення прибережних смуг з сільгоспобігу, припинення виділення земель водного фонду під забудову, виконання залуження і залісення прибережних смуг, розчистки рік, ремонту гідротехнічних споруд;

забезпечити виконання заходів з ліквідації підтоплення;

забезпечити виконання в повному обсязі заходів з охорони земель, визначених Програмою розвитку земельних відносин у Луганській області на 2006-2010 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 09.12.2005 № 21/15.

5 Звернути увагу керівника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області на вжиття необхідних заходів щодо виконання в повній мірі обов’язків згідно з Положенням, затвердженим наказом Мінприроди України від 19.02.2007 №55.

Рекомендувати державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Луганській області:

щорічно у термін до 1 травня доповідати обласній раді про стан навколишнього природного середовища області;

забезпечити повноту та об’єктивність переліку суб’єктів поводження з відходами та переглянути ліміти накопичення відходів у сторону зменшення;

організувати впровадження заходів з практичної реалізації положень Орхузької конвенції, Кіотського протоколу;

вдосконалити заходи щодо розширення мережі природно-заповідного фонду у т.ч. щодо створення IV відділення Луганського природного заповідника на території колишнього військового полігону на землях Слов’яносербського та Новоайдарського районів, встановлення в натурі в установленому порядку меж територій об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

6 Передбачити в обласному фонді охорони навколишнього природного середовища кошти на проведення незалежної екологічної експертизи за рішенням обласної ради для вирішення спірних питань, що виникають при розміщенні об’єктів на територіях, що можуть мати природоохоронні обмеження або становлять екологічну небезпеку.

7 Рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівниками підприємств, організацій, установ всіх форм власності, учбових закладів здійснити посадку дерев переважно уздовж доріг, навкруги підприємств, териконів та інших забруднювачів повітря, а Луганському обласному управлінню лісового господарства спільно з зацікавленими органами визначити відповідні земельні ділянки.

8 Запропонувати обласній прокуратурі ретельно перевірити стан справ щодо забруднення території області підприємствами, які входять до складу 100 найбільших забруднювачів України.

9 Направити звернення щодо стану навколишнього природного середовища та пропозиції з його поліпшення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (додаються).

10 Обласній комунальній установі «Ізвєстія Луганщини» забезпечувати систематичне висвітлення невирішених питань, стану справ, роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища.

11 Заснувати на WEB-сайті обласної ради спеціалізовану екологічну сторінку.
12 Доручити президії обласної ради розглянути питання про доцільність утворення постійної комісії з питань екології.

13 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства.

Заступник голови обласної ради В.Н. ПристюкПрикрепленный файлРазмер
zvernennya-14-10-2007.doc26 кб
otchet-14-10-2007.doc91.5 кб
anlitika-14-10-2007.doc32 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна