Главная Обратная связь Структура сайта
7 сессия

Рішення № 7/5 від 27 грудня 2006 р. Про обласний бюджет на 2007 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
Сьома сесія

РІШЕННЯ

№ 7/5

27 грудня 2006 р.
м. Луганськ

Про обласний бюджет на 2007 рік

У відповідності до статей: 43, 44, 61 - 64, 66 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей: 141, 21 - 24, 63 - 66, 69, 71 - 77, 85, 90, 91, 96, 101 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” обласна рада ВИРІШИЛА:

1 Установити обсяг доходів обласного бюджету на 2007 рік у сумі 1 586 189,731 тис. грн, у тому числі обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 170 172,7 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 27 082,2 тис. грн та субвенцій з державного бюджету в сумі 921 477,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1 398 416,400 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 187 773,331 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку – 22 135,000 тис. грн згідно з додатком 1.

2 Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2007 рік в сумі 1 586 189,731 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду в сумі 1 398 416,400 тис. грн та видатків спеціального фонду – 187 773,331 тис. грн за функціональною згідно з додатком 2 та відомчою згідно з додатком 3 структурами бюджету.

Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передаються у відповідності з чинним законодавством від одного головного розпорядника коштів обласного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням, для виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштів обласного бюджету, якому ці повноваження передані.

У процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах обласного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету, збільшення бюджетних призначень на капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки окремо по загальному й спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

3 Установити, що з 1 січня 2007 року 50 відсотків плати за оренду майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок обласного бюджету, зараховується до загального фонду обласного бюджету.

Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити своєчасне зарахування надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ, які утримуються за рахунок обласного бюджету, до обласного бюджету.

4 Доручити обласній державній адміністрації забезпечити затвердження головними розпорядниками коштів обласного бюджету лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2007 рік по кожній бюджетній установі.

Розпорядникам коштів обласного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг.

5 Установити, що господарські організації, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, щоквартально сплачують до загального фонду обласного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності у 2007 році частину прибутку за диференційованим нормативом, встановленим відповідно до розміру частки (акцій, паїв) обласної ради у їх статутних фондах.

Доручити управлінню у справах майна та природних ресурсів обласної ради за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів здійснити розрахунки нормативів відрахувань частини прибутку підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області відповідно до встановленої норми та встановити контроль за своєчасним і в повному обсязі перерахуванням цих коштів до обласного бюджету.

6 Установити розмір оборотної касової готівки обласного бюджету на 2007 рік у сумі 1 000,0 тис. грн.

7 Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатками 1, 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов"язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов"язаннях зі спеціального фонду бюджету.

8 Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з Луганського обласного бюджету на 2007 рік згідно з додатком 4:

1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - у сумі 291 672,100 тис. грн;

2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 226 907,7 тис. грн;

3) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в сумі 11 231,5 тис. грн;

4) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 73 319,140 тис. грн;

5) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 1 575,8 тис. грн;

6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” у сумі 19 617,4 тис. грн;

7) інша субвенція на утримання притулків для неповнолітніх у сумі 5095,2 тис. грн;

8) інша субвенція Дніпропетровському обласному бюджету для розрахунків з Криворізьким міжобласним центром медичної генетики і пренатальної діагностики за медичні послуги з масового скринінгу новонароджених Луганської області на спадкове захворювання – фенілкетонурію у сумі 41,4 тис. грн;

9) інша субвенція Слов’яносербському районному бюджету на утримання Трьохізбенського жилфонду у сумі 92,174 тис. грн;

10) інша субвенція міському бюджету міста Луганська на збереження пам’ятки архітектури „Будинок Васньова” – 200,0 тис. грн.

Фінансування субвенцій, зазначених у абзацах 1 - 6 пункту 8, бюджетам міст і районів з обласного бюджету здійснюється в межах відповідних надходжень цих трансфертів з державного бюджету.

9 Обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснювати протягом 2007 року перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів між бюджетами міст і районів, у відповідності із фактичними зобов’язаннями щодо здійснення видатків за рахунок цих трансфертів та, у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом 2007 року перерозподілу загального обсягу трансфертів між їх видами, з послідуючим затвердженням внесених змін обласною радою в установленому порядку.

10 Затвердити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 22 135,0 тис. грн.

11 Передбачити у загальному фонді обласного бюджету у складі видатків по КФК 250911 „Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам” видатки на надання кредитів Луганським комунальним підприємством „Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” для будівництва (реконструкції) та придбання житла для державних службовців (працівників виконавчого апарату обласної ради, обласної державної адміністрації та їх структурних підрозділів), видатних діячів культури, науки та спорту в сумі 1 500,0 тис. грн.

Луганському комунальному підприємству „Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” внести у встановленому порядку відповідні зміни до напрямів уставної діяльності підприємства.

12 Затвердити на 2007 рік:

- обсяг повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - у сумі 950,0 тис. грн;

- обсяги надання кредитів з обласного бюджету - у сумі 7 950,0 тис. грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду – у сумі 7 000,0 тис. грн і надання кредитів із спеціального фонду – у сумі 950,0 тис. грн згідно з додатком 5.

13 Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2007 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

14 До затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розподілу та використання деяких дотацій та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам залишити нерозподіленими між бюджетами міст обласного значення і районів:

14.1 В загальному фонді обласного бюджету:

- додаткову дотацію з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 27 082,8тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об"єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень в сумі 51 334,4 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об"єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність в сумі 275,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді в сумі 1 024,2 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток у сумі 45 000,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) у сумі 1 900,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги та лабораторій в сумі 1 026,7 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів у сумі 4 276,6 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров"я, віком, вислугою років та у зв"язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у сумі 2 425,0 тис. грн;

14.2 У спеціальному фонді обласного бюджету:

- субвенцію з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) у сумі 4 900,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту „Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 1 710,5 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів у сумі 47 290,2 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я в сумі 2 179,0 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості в сумі 3 371,6 тис. грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у комунальну власність в сумі 330,2 тис. грн.

У зв’язку з невизначеністю кодів функціональної класифікації деяких трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам надати право обласній державній адміністрації внести зміни до них після уточнення за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів

15 Дозволити обласній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів здійснити протягом 2007 року розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання розвитку регіонів, в тому числі депресивних територій, після їх розподілу та затвердження порядку надання і використання Кабінетом Міністрів України.

16 Встановити розмір резервного фонду обласного бюджету на 2007 рік у сумі 5 507,269 тис. грн.

17 Дозволити Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації у 2007 році отримувати в органах Державного казначейства короткотермінові та середньострокові позички.

18 Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2007 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

19 Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20 Це рішення вводиться в дію з 1 січня 2007 року.

21 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
proekt_budget_2007.zip2.4 Мб

Комментарии

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
Розпорядникам коштів

автомобиль hyundai эксплуатация Hyundai електроніка автомобіля автоелектроніка GPS навигаторы купить GPS навигатор волга техническое обслуживание волга USB flash флеш kapraldr5

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна