Главная Обратная связь Структура сайта
5 сессия

РІШЕННЯ від 8 вересня 2006 р. № 5/30 м. Луганськ Про підсумки роботи тимчасової робочої групи

Читайте также

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П"ЯТОГО СКЛИКАННЯ

п"ята сесія

РІШЕННЯ від 8 вересня 2006 р. № 5/30
м. Луганськ

Про підсумки роботи тимчасової робочої групи

Розглянувши результати роботи тимчасової робочої групи, створеної розпорядженням голови обласної ради від 27.06.2006 № 270 на виконання протокольного доручення, прийнятого на третій сесії обласної ради від 02.06.2006, з метою вивчення стану справ з використання природних ресурсів на території Луганської області та розробки пропозицій щодо посилення контролю за охороною надр, керуючись ст. ст. 9, 10, 61 Кодексу України «Про надра», ст. 8 Земельного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада ВИРІШИЛА :

1 Звіт про роботу тимчасової робочої групи з вивчення стану справ з використання природних ресурсів на території Луганської області та розробки пропозицій з посилення контролю за охороною надр взяти до відома.

Завдання, поставлені перед тимчасовою робочою групою, визнати виконаними, повноваження і роботу групи завершити.

2 Визнати, що стан справ з раціонального природокористування, в тому числі з видобутку корисних копалин, в області є незадовільним.

Відповідні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не забезпечують виконання покладених на них завдань на належному рівні.

3 Рекомендувати сільським, селищним, міським, районним радам розглянути питання «Про заходи з посилення контролю за охороною надр та раціонального використання природних ресурсів», заслухати інформацію керівників відповідних територіальних органів виконавчої влади та правоохоронних органів з питань контролю за охороною та використанням надр та райрадам заслухати звіти голів райдержадміністрацій з цього питання.

4 Доручити Луганській облдержадміністрації:

- вжити заходів щодо посилення контролю за охороною та використанням надр;

- через координацію діяльності територіальних органів виконавчої влади та правоохоронних органів, забезпечити припинення незаконних розробок корисних копалин, визначити шкоду, нанесену незаконною розробкою надр, використанням земельних ділянок та вжити заходів щодо беззаперечного її відшкодування, рекультивації порушених земель;

- розробити та подати на розгляд відповідних центральних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо оптимізації структури управління природокористуванням на регіональному рівні, в тому числі надрокористуванням, активізувати діяльність створених постійнодіючих робочих міжвідомчих органів з цього питання.

5 Доручити постійним комісіям обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального гоподарства та з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів проаналізувати чинні екологічні обласні (регіональні) цільові програми з урахуванням пропозицій тимчасової робочої групи щодо раціонального природокористування в області та в разі необхідності підготувати проекти відповідних змін.

6 Прийняти звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з питання оптимізації надання дозволів на спеціальне використання корисних копалин (додається).

7 Доручити постійній комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, виконавчому апарату обласної ради, виходячи з пропозицій, наданих тимчасовою робочою групою, та результатів її роботи, розробити й внести на розгляд чергової сесії обласної ради проекти рішень щодо впорядкування погоджувально-дозвільної діяльності облради та систематизації контролю за станом охорони та раціонального використання надр.

8 Внести зміни в план роботи Луганської обласної ради на 2006 рік, змінивши термін розгляду питання «Про затвердження «Програми розвитку та раціонального використання мінерально-сировинної бази Луганської області на 2007-2010 роки» з Ш кварталу на IV квартал 2006 року, відповідно до клопотання Луганської облдержадміністрації.

9 Запропонувати прокурору Луганської області, управлінню СБУ в Луганській області, управлінню МВС у Луганській області вжити заходів із забезпечення законності використання корисних копалин в Луганській області, ретельної перевірки заяв посадових осіб органів місцевого самоврядування та інформування громадскості про результати перевірок.

10 Обласній комунальній установі «Ізвєстія Луганщини» забезпечувати систематичне висвітлення невирішених питань, стану справ, роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у галузі надрокористування.

11 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Звернення
депутатів Луганської обласної ради п’ятого скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Відповідно до Конституції України надра є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Основами державної політики, відповідними законодавчими актами України декларується розширення повноважень органів місцевого самоврядування, підвищення їх відповідальності за збалансований розвиток відповідних територій. Але фактично в державі проводиться політика, яка суттєво обмежує законні права органів місцевого самоврядування.

Зокрема, здійснюється невиправдана централізація питань, пов’язаних з системою надання дозволів, передусім у сфері використання природних ресурсів, у т. ч. корисних копалин.

Обласні ради відповідно до Конституції України вирішують питання, віднесені законом до їх компетенції. Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні» до компетенції обласних рад віднесено вирішення відповідно до закону, питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

На практиці це законне право обласних рад не використовується у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992
№ 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення», якою безпідставно централізується видача дозволів на спеціальне використання корисних копалин місцевого значення на рівні Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Фактично цей підзаконний акт відміняє норми двох чинних законів України.

На протязі 2005-2006 років невиправдано затягнуто надання та продовження строку дозволів. На практиці це призводить до штучного стримання розвитку промисловості, роботи малого та середнього бізнесу, будівництва, створення робочих місць, істотно звужує права територіальних громад щодо розвитку територій та інвестиційної політіки.

В означених умовах в області є численні об’єкти незаконної розробки корисних копалин, а наслідком є відсутність розвитку мінерально-сировинної бази корисних копалин місцевого значення, відсутність наповнення місцевих бюджетів, екологічні проблеми тощо.

Міністерством охорони навколишнього природного середовища в 2005-2006 роках впроваджувався продаж з аукціонів спецдозволів на використання корисних копалин, без відповідних узгоджень обласної ради, що прямо порушує п. 2 статті 9 Кодексу України про надра. Запити обласної ради з проханням роз’яснити причини невиконання законодавчих норм проігноровано.

В інтересах збалансованого розвитку Луганської області як важливого промислового регіону України, звертаємося з проханням до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України підтримати ініціативу депутатів Луганської обласної ради та вжити необхідних заходів щодо приведення нормативно-правових актів з порушеного питання у відповідність чинному законодавству України.

Прийнято на V сесії обласної ради

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна