Главная Обратная связь Структура сайта
Четвертый созыв

РІШЕННЯ № 23/8

26 січня 2006 р.

м. Луганськ

Про Програму охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини Луганської області на 2006-2008 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1732 "Про затвердження Державної програми збереження та охорони нематеріальної культурної спадщини на 2004-2008 роки" та з метою створення належних умов для охорони і збереження нематеріальної культурної спадщини, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини Луганської області на 2006-2008 роки (додається).

2 Фінансування заходів Програми здійснювати в межах коштів, затверджених головному розпоряднику коштів обласного бюджету на 2006-2008 роки на вказані цілі.

3 Рекомендувати міським та районним радам затвердити відповідні місцеві програми.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова обласної ради В.М. Тихонов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

№ 23/8 26 січня 2005 р.

ПРОГРАМА

охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини Луганської області на 2006-2008 роки

І Загальна частина

Для Луганської області питання дослідження, збереження та популяризації фольклору мають особливе значення для відродження національної свідомості, духовності народу, розвитку професійного мистецтва.

Сучасні міграційні процеси спричиняють стирання етнокультурного різноманіття народів, їх колориту та неповторності тому саме заклади культури області повинні стати осередками збереження народних традицій, розвитку народної творчості.

Заклади культури в сільській місцевості, які завжди були осередками розвитку народної творчості та збереження народної традиції перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних засобів.

Фінансово-економічна криза позначилася і на кадровому забезпеченні закладів культури, особливо в сільській місцевості. Неспроможність утримувати високопрофесійних спеціалістів (низька заробітна плата, відсутність житла) є причиною відпливу кваліфікованих кадрів в інші галузі. У сільський місцевості залишається лише близько 25 відсотків направлених сюди на роботу випускників вищих навчальних закладів культури і мистецтва І - II рівня акредитації.

Загрозою збереженню нематеріальної культури стало прискорення темпів урбанізації, старіння і зменшення кількості сільського населення, яке є основним носієм і зберігачем народних традицій. Молодь мало цікавиться традиційною культурою, про що свідчить зростання кількості конкурсів і фестивалів популярної музики, тоді як фестивалі, присвячені традиційній культурі, збирають переважно людей старшого віку або науковців.

У Луганській області налічується 501 заклад клубного типу, в яких працюють 236 ансамблів народної пісні та 18 фольклорно-етнографічних колективів, що виконують певні функції зі збереження національних традицій, відродження і впровадження народних свят і обрядів, розвитку народної творчості і які повинні стати основними виконавцями цієї програми.

На Луганщині стали вже традиційними культурно-мистецькі заходи з пропаганди народного мистецтва: обласний огляд-конкурс "Грай, гармонь"; обласний фестиваль українського фольклору, народної музики та етнографії "Червона калина"; Міжнародний фестиваль народної творчості "Слобожанський спас"; обласний фестиваль козачої культури "Любо"; обласний фестиваль Слов"янських культур тощо.

Виконання Програми охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини Луганської області на 2006-2008 роки (далі -Програма) забезпечить підтримку проведення на регіональному рівні фольклорно-етнографічних, культурно-мистецьких заходів, створення системи дослідження, фіксації та збереження цінностей нематеріальної культури в містах та районах області.

II Мета та основні завдання

Метою цієї Програми є створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, припинення процесу занепаду народної творчості. Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних експедицій, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та підготовка наукових видань з питань фольклору.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної культури;

- залучення різних верств населення до збереження цінностей традиційної культури;

- забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідація суспільства на основі народних традицій;

- створення єдиного інформаційного простору, орієнтованого на розв"язання проблем відродження народних традицій;

- контроль за використанням автентичних матеріалів, їх охорона, недопущення дій, що призводять до їх втрати;

- збереження архівних автентичних фольклорних записів шляхом їх фіксування у цифровому форматі;

- виявлення руйнівних тенденцій і критичних ситуацій, що виникають у сфері збереження народної творчості, пошук шляхів їх подолання.

III Фінансове забезпечення

Фінансове виконання Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в обласному і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

За попередніми розрахунками для виконання передбачених Програмою заходів, згідно з додатком, необхідно 801,0 тис. гри, у тому числі у 2006 році 218,0 тис. грн, у 2007 році - 346,0 тис. грн, у 2008 році - 237,0 тис. гривень.

IV Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- підтримку проведення на регіональному рівні фольклорно-етнографічних експедицій, культурно-мистецьких заходів;

- створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, уповільнення процесу занепаду народної творчості області;

- збереження мережі закладів культури та оптимізація їх роботи, насамперед у сільській місцевості.

V Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на управління культури і туризму облдержадміністрації.

Про хід виконання Програми райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення щороку до 1 лютого інформують управління культури і туризму облдержадміністрації.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна