Главная Обратная связь Структура сайта
Проекты регуляторных актов

Звіт про результати базового відстеження результативності рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/68

Звіт про результати базового відстеження результативності рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/68 «Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»

На виконання ст. 10, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі — Закон) та згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер Рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/68 «Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»

2. Назва виконавця заходів з відстеження Управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату Луганської обласної ради
3. Цілі прийняття акта · Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, які виникають під час набуття права оренди;

· визначення істотних умов, за яких будуть укладатися договори оренди щодо певних об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області;

· надання можливості фізичним та юридичним особам, які бажають отримати в оренду певні об’єкти, що перебувають у спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, заздалегідь ознайомитись з договірними умовами користування таким майном, а також з правами та обов’язками орендаря та орендодавця такого майна;

· вдосконалення нормативно-правової бази;

· сприяння ефективному використанню майна, що перебуває у спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.

4. Строк виконання заходів з відстеження 3 12.03.2012 по 25.04.2012
5. Тип відстеження Базове
6. Методи одержання результатів відстеження Для проведення базового відстеження використано виключно статистичний метод одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних Для базового відстеження результативності регуляторного акта здійснено аналіз статистичних даних балансоутримувачів нерухомого майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Луганської області. Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

· Кількість об’єктів оренди;

· Кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта (за період дії регуляторного акта) За даний період було укладено нових договорів оренди на 36 % більше ніж за аналогічний період 2010-2011 років.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей Враховуючи цілі прийняття даного регуляторного акта слід зазначити, що дія даного регуляторного акта дає можливість поповнювати обласний бюджет за рахунок збільшення надходжень від сплати орендної плати, впорядковувати договірні відносини між орендодавцями та орендарями майна громади, мінімізувати порушення договірних відносин з питань оренди.

Заступник керівника секретаріату – начальник управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради Т.Ю.Грибанова

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна