Главная Обратная связь Структура сайта
Проекты регуляторных актов

Звіт про результати базового відстеження результативності рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/66

Звіт про результати базового відстеження результативності рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/66 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»

На виконання ст. 10, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі — Закон) та згідно із Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою КМУ від 11.03.2004 № 308, здійснено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер Рішення Луганської обласної ради від 31.08.2011 № 6/66 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області»

2. Назва виконавця заходів з відстеження Управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату Луганської обласної ради
3. Цілі прийняття акта · Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, які виникають під час набуття права оренди;

· приведення місцевих нормативно правових актів щодо порядку оренди нерухомого майна (нежитлові приміщення) у відповідність до чинного законодавства;

· впорядкування процесу передачі майна в оренду згідно з діючим законодавством;

· спрощення процедури передачі в оренду;

· збільшення надходжень від орендної плати майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області;

· вдосконалення нормативно-правової бази.

4. Строк виконання заходів з відстеження 3 12.03.2012 по 25.04.2012
5. Тип відстеження Базове
6. Методи одержання результатів відстеження Для проведення базового відстеження використано виключно статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних Для базового відстеження результативності регуляторного акта здійснено аналіз статистичних даних балансоутримувачів нерухомого майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Луганської області. Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники:

· ефективність використання нерухомого майна, яке не використовується у діяльності балансоутримувачів;

· надходження від плати за оренду нерухомого майна до обласного бюджету;

· кількість укладених договорів оренди.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта (за період дії даного регуляторного акту) · план з надходжень від орендної плати було виконано на 110%;

· показники заборгованості з орендної плати зменшились на 70% (в порівнянні з аналогічним періодом 2010-2011);

· кількість договорів оренди, укладених за даний період, зросла більш на 36 % (в порівнянні з аналогічним періодом 2010-2011).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей Прийняття даного регуляторного акта дає можливість поповнювати обласний бюджет за рахунок збільшення надходжень від орендної плати. Завдяки дії даного акту створено відкритий механізм передачі в оренду майна що знаходиться управлінні Луганської обласної ради, впорядкування відносин суб’єктів господарювання, фізичних осіб та підприємств, установ, організацій, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області в процесі передачі в оренду.

Заступник керівника секретаріату – начальник управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради Т.Ю.Грибанова

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна