Главная Обратная связь Структура сайта
36 сессия

РІШЕННЯ №36/20 від 29.05.2010 р. «Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік»

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

тридцять шоста сесія

РІШЕННЯ

«29» 05 2010 р. м. Луганськ №36/20

Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік

Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік (далі – Програма), подана облдержадміністрацією, розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Головна мета Програми – забезпечення соціального та гуманітарного розвитку області на основі перетворення її економіки у конкурентоспроможний господарський комплекс шляхом впровадження інноваційної моделі економічного розвитку.

Для забезпечення послідовності регіональної політики щодо досягнення зазначеної мети та виконання завдань Стратегії розвитку Луганської області до 2015 року на 2010 рік визначено головні пріоритети за основними напрямками:

реструктуризація та диверсифікація економіки регіону;

розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом;

розвиток ринкового середовища, підтримка малого та середнього підприємництва;

реформування житлово-комунального господарства, реконструкція й розвиток інженерної та транспортної інфраструктури;

розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору;

раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля;

удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст.

У Програмі визначені основні завдання і шляхи стабілізації економіки області в умовах світової фінансової кризи з урахуванням реалізації плану антикризових заходів, розробленого облдержадміністрацією спільно з обласною радою.

Завдання Програми спрямовані на збереження наявного промислового потенціалу, подолання стагнації економіки, забезпечення соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, нормальне функціонування установ охорони здоров’я, освіти, культури.

Програмою передбачено темп росту промислового виробництва на рівні 108,0 % та збільшення обсягу валової продукції сільського господарства на 5,5 %.

Приріст обсягу інвестицій в основний капітал становитиме 14,2 %.

На 2010 рік прогнозується залучення 41 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що складатиме 15,6 % до показника 2009 року.

У зовнішньоторговельній діяльності обсяг експорту збільшиться на 16,6 %, імпорту – на 6 %.

На споживчому ринку області на 2 % збільшиться оборот роздрібної торгівлі.

Програмою передбачено зростання номінальних грошових доходів населення на 10,9 %, при цьому доходи на душу населення збільшаться на
11,0 %. Середньомісячна заробітна плата підвищиться на 13,7 %.

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становитиме 8,2 %, що на 0,5 % більше, ніж у 2009 році.

Програмою передбачається реалізація заходів у гуманітарній сфері: освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичній культурі та спорті.

Згідно з Порядком погодження будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, реставрації, розширення об’єктів загальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області (далі – Порядок), затвердженого рішенням обласної ради від 03.03.2010 № 34/23, для здійснення будь яких заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту необхідно проходження відповідної процедури. Цей Порядок поширюється на всі об’єкти області та будь-які будівельні провадження і в тому числі проектування.

Враховуючи порушення термінів прийняття державного бюджету, а також звернення керівників управлінь облдержадміністрації, необхідно призупинити дію рішення обласної ради від 03.03.2010 № 34/23 в частини проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області до кінця поточного року.

Приділяючи важливе значення економічному і соціальному розвитку області, керуючись п. 16 частини першої ст. 43 та п. 1 частини першої ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік (додається).

2 Облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області забезпечити виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік. Визначити першочерговими завданнями підвищення матеріального рівня життя та соціального забезпечення населення.

3 Запропонувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування врахувати у програмах економічного і соціального розвитку районів, міст, селищ та сіл області пріоритетні напрямки, визначені у Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 2010 рік.

4 Призупинити до 31 грудня 2010 року дію рішення обласної ради від 03.03.2010 № 34/23 «Про Порядок погодження будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів, реставрації, розширення об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області», в частини погодження проведення капітальних та поточних ремонтів об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ПристюкПрикрепленный файлРазмер
PROGRAM_2010.zip12.15 кб
r-36-20-2010-dodatki.zip317.07 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна