Главная Обратная связь Структура сайта
24 сессия

Рішення №24/7 від 25. 09.2008 р. Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за I півріччя 2008 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

двадцять четверта сесія

РІШЕННЯ

«25» 09 2008 р. м. Луганськ № 24/7

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за I півріччя 2008 року

Реалізація завдань Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2008 рік (далі – Програма) забезпечила розвиток економіки і соціальної сфери області, що сприяло підвищенню рівня життя населення.

Завдання Програми за більшістю показників виконані, а по деяких перевищені. Позитивні зрушення досягнуті майже в усіх секторах: промисловості, споживчому ринку, зовнішньоекономічній діяльності, соціальній сфері та на ринку праці.

За січень-червень 2008 року темп зростання промислового виробництва становив 105,9 % до січня-червня 2007 року (при наміченому Програмою темпі 106,9 %).

За підсумками І півріччя 2008 року область посіла третє місце в Україні за обсягами реалізованої промислової продукції, що склали
35,9 млрд грн, або 9,2 % від загальнодержавного обсягу.

В агропромисловому комплексі у січні-червні 2008 року обсяг сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств порівняно з відповідним періодом 2007 року зріс на 13,9 % (за Програмою – на 8,5 %),
у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 21,2 %,
у господарствах населення – на 8,9 %.

Активізувалася інвестиційна діяльність. За січень-червень 2008 року в область іноземними інвесторами вкладено 13,5 млн дол. США прямих інвестицій, що у 2 рази більше, ніж у січні-червні 2007 року.

Розширяється зовнішньоторговельна діяльність підприємств. Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-червень 2008 року склав 5797,7 млн дол. США і проти січня-червня 2007 року збільшився у 1,6 раза (за Програмою – 113,7 %).

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень-червень
2008 року становив 3306,3 млн дол. і збільшився порівняно із січнем-червнем 2007 року у 1,8 раза, імпорту – 2491,4 млн дол. і збільшився на 51,0 %.

Стабільний економічний розвиток обумовив зміцнення фінансового стану підприємств. Фінансовий результат суб‘єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування, крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету, з урахуванням банків, за
січень-червень 2008 року склав 2000,7 млн грн прибутку, що у 4,1 раза більше обсягів 2007 року (за Програмою – 135,9 %).

Позитивні зрушення в економіці області сприяли підвищенню доходів населення. Основними складовими грошових доходів населення є заробітна плата і пенсія. Середній розмір пенсій станом на 01.07.2008 становив
957,68 грн. Протягом січня-червня поточного року забезпечено своєчасну виплату пенсій.

У січні-червні 2008 року розмір середньої заробітної плати становив 1676,37 грн, що на 38,1 % більше, ніж за відповідний період 2007 року (за Програмою – на 21,2 %).

На обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2008 року перебувало 23,0 тис. осіб, що на 15,4 % менше ніж на початок року.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 липня
2008 року становив 1,5 % від чисельності населення працездатного віку, що на 0,3 в.п. менше показника попереднього року.

Протягом січня-червня 2008 року в області створено
22258 нових робочих місць. Рівень виконання річного завдання складає
53 %.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого залучено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень-червень
2008 року становив 8090,6 млн грн, що на 30,1 % більше обсягу січня-червня 2007 року (за Програмою – на 20 %).

Разом з тим не вдалося подолати окремі негативні явища в економічному і соціальному розвитку.

Так, не виконані показники Програми по темпах зростання у добувній промисловості – 101,9 % (за Програмою – 109,2 %), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 96,8 % (105,6 %), виробництві коксу, продуктів нафтоперероблення – 85,1 % (91,9 %), целюлозно-паперовому виробництві та видавничій діяльності – 84,9 % (112,7 %).

За січень-червень 2008 року освоєно 3844,3 млн грн капітальних інвестицій. Переважну частку з них 3315,9 млн грн, або 86,3 % від загального обсягу, становили інвестиції в основний капітал, що на 19,6 % менше, ніж у січні-червні 2007 року.

За січень-червень 2008 року підприємствами та організаціями освоєно
3315,9 млн грн інвестицій в основний капітал, що на 19,6 % менше у порівнянні із січнем-червнем 2007 року (за Програмою – 114,9 %).

За січень-червень 2008 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 808,9 млн грн, що на 12,3 % менше, ніж у січні-червні 2007 року.

Зменшення обсягів будівельних робіт у січні-червні 2008 року спостерігалося у 23 містах та районах області.

Не ліквідовано заборгованість із заробітної плати.

З урахуванням отриманих результатів і стану соціально-економічного розвитку Луганської області у I півріччі 2008 року та відповідно до п. 16 частини першої ст. 43, п. 1 частини першої ст. 44 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

ВИРІШИЛА:

Звіт про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за I півріччя 2008 року взяти до відома (додається).

Обласній державній адміністрації забезпечити висвітлення підсумків виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області за I півріччя 2008 року у засобах масової інформації.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна