Главная Обратная связь Структура сайта
34 сессия

Рішення № 34/14 від 03.03.2010 р. Про затвердження Положення про іменні стипендії обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів у новій редакції

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
тридцять четверта сесія

РІШЕННЯ

03 03 2010 р.
м. Луганськ
№ 34/14

Про затвердження Положення про іменні стипендії обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів у новій редакції

З метою вдосконалення умов та порядку отримання іменних стипендій обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів, керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Положення про іменні стипендії обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів у новій редакції, що додається.

2 Вважати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 27.12.2006 № 7/6.

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Голова обласної ради В.М.Голенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
«03» 03 2010 р. № 34/14

ПОЛОЖЕННЯ
про іменні стипендії обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів

1 Загальні положення

1.1 Положення про іменні стипендії обласної ради для перспективних, провідних спортсменів та їх тренерів (далі - Положення) встановлює умови та порядок отримання перспективними, провідними спортсменами та їх тренерами іменних стипендій обласної ради (далі – стипендії).

Стипендії призначаються з метою стимулювання успішних виступів

на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту вищих досягнень.

2 Розміри іменних стипендій

2.1 Стипендії встановлюються у таких розмірах:

провідним спортсменам зі складу збірних команд України з олімпійських видів спорту – 15 стипендій у розмірі 1000 грн щомісяця;

перспективним спортсменам з олімпійських видів спорту – 45 стипендій у розмірі 250 грн щомісяця;

провідним спортсменам з неолімпійських видів спорту –7 стипендій у розмірі 300 грн щомісяця;

провідним спортсменам-інвалідам – 7 стипендій у розмірі 1000 грн щомісяця;

перспективним спортсменам-інвалідам – 13 стипендій у розмірі 250 грн щомісяця;

тренерам провідних спортсменів з олімпійських видів спорту – 5 стипендій у розмірі 300 грн щомісяця;

тренерам провідних спортсменів-інвалідів – 2 стипендії у розмірі 300 грн щомісяця;

3 Умови отримання стипендій

3.1 Провідні спортсмени зі складу збірних команд України з олімпійських видів спорту мають право на отримання стипендії за умови, якщо вони у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

Олімпійських іграх – 1-12 місця;

Юнацьких Олімпійських іграх – 1-12 місця;

чемпіонатах світу – 1-10 місця;

фіналах кубків світу та чемпіонатах Європи – 1-8 місця;

етапах кубків світу та кубках Європи – 1-6 місця;

чемпіонатах світу та Європи серед юніорів – 1-6 місця;

чемпіонатах світу та Європи серед юнаків – 1-3 місця.

3.2 Перспективні спортсмени з олімпійських видів спорту мають право на отримання стипендії за умови, якщо вони у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

чемпіонатах, кубках України серед дорослих та юніорів, спартакіадах та молодіжних іграх України – 1-3 місця;

чемпіонатах України серед юнаків або юнацьких іграх України – 1-і місця.

3.3 Провідні спортсмени зі складу збірних команд України з неолімпійських видів спорту мають право на отримання Стипендії за умови, якщо вони у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

чемпіонатах, кубках світу – 1-8 місця;

чемпіонатах, кубках Європи – 1-6 місця.

3.4 Провідні спортсмени-інваліди мають право на отримання стипендії за умови, якщо вони у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

Паралімпійських, Дефлімпійських іграх – 1-12 місця;

Всесвітніх іграх ДЦП, чемпіонатах світу, Європи, кубках світу – 1-8 місця.

3.5 Перспективні спортсмени-інваліди мають право на отримання стипендії за умови, якщо вони у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

чемпіонатах світу та Європи серед юніорів – 1-6 місця;

чемпіонатах, кубках України – 1-3 місця.

3.6 Тренери, які мешкають у Луганській області, мають право на отримання стипендії за умови, якщо їх вихованці в олімпійських видах спорту у минулому році або першому півріччі поточного року завоювали на:

Олімпійських іграх – 1-12 місця;

Юнацьких Олімпійських іграх – 1-12 місця;

чемпіонатах світу, на етапах і фіналі кубків світу – 1-8 місця;

чемпіонатах Європи – 1-6 місця;

чемпіонатах світу серед юніорів – 1-3 місця;

чемпіонатах світу та Європи серед юнаків– 1-3 місця.

3.7 Тренери спортсменів-інвалідів мають право на отримання стипендії за умови, якщо їх вихованці за підсумками участі у змаганнях минулого року або першого півріччя поточного року в сумі набрали найбільшу кількість очок згідно з таблицею оцінки роботи фізкультурно-спортивних організацій, спеціалізованих навчальних закладів, визначення рейтингу тренерів і спортсменів України зі спортивної майстерності.

3.8 Стипендія призначається раз на півріччя.

4 Порядок відбору претендентів на отримання стипендії

4.1 Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендії та подання пропозицій щодо їх розмірів для тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку відповідного спортсмена проводить комісія, персональний склад якої та порядок проведення конкурсу затверджується розпорядженням голови обласної ради.

До складу комісії входять депутати обласної ради, представники управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, керівники обласних фізкультурно-спортивних товариств, старші тренери Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з резерву збірних команд України по Луганській області, представники громадськості.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. У разі рівного поділу голосів вирішальний голос має голова комісії.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації організовує підготовку та проведення засідань комісії, розробляє єдину форму документів, систему рейтингових показників відбору претендентів, збір документів, організацію роботи членів комісії, оформлення протоколів тощо.

4.2 Висунення кандидатів на здобуття стипендії здійснюється обласними федераціями з видів спорту, обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, обласним центром з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», обласною школою вищої спортивної майстерності на підставі відповідних рішень тренерських рад раз на півріччя до 20 числа останнього місяця півріччя, шляхом подання клопотання про призначення стипендії на ім’я голови комісії.

4.3 Кандидати на здобуття стипендії розглядаються комісією за наявності клопотання та протоколів змагань з видів спорту або витягів з протоколів. Документи, які надані з порушенням встановленого строку та інших вимог цього Положення, не розглядаються.

4.4 Відбір спортсменів і тренерів проводиться комісією до 5 числа першого місяця наступного півріччя. Відбір претендентів на отримання стипендії здійснюється за рейтинговою системою з урахуванням особистої думки кожного члена комісії.

4.5 Рішення про призначення стипендій оформлюється розпорядженням голови обласної ради на підставі протоколу, наданого комісією.

4.6 У разі перевищення кількості претендентів на отримання стипендій у розмірі 1000 грн останні мають право на отримання стипендій у розмірі 250 грн.

4.7 У разі, коли чемпіонати світу та Європи з видів спорту проводяться раз на два роки, а Олімпійські, Паралімпійські та Дефлімпійські ігри – раз на чотири роки, результати виступів спортсменів дійсні до проведення наступних змагань такого рівня.

4.8 Стипендії встановлюються після досягнення спортсменом результату, який підтверджується управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4.9 Спортсмену або тренеру може бути призначено не більше однієї стипендії. Після закінчення терміну одержання стипендії, стипендіат має право на повторне висунення своєї кандидатури на її здобуття.

4.10 Тренерам, що підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більше однієї стипендії.

5 Порядок виплати стипендій та обліку стипендіатів

5.1 Стипендії виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених у кошторисі доходів і видатків управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

5.2 Облік стипендіатів, виготовлення та урочисте вручення пам’ятних сертифікатів на отримання стипендії забезпечує управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

6 Порядок позбавлення стипендії

6.1 Позбавлення стипендії може бути здійснено розпорядженням голови обласної ради за поданням обласної держадміністрації у разі порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу, засудження за умисний злочин, дискваліфікацію спортсмена у встановленому порядку.

Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради О.Г.Пашенцев

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна