Главная Обратная связь Структура сайта
29 сессия

Рішення № 29/16 від 25.06.2009 р. Про внесення змін та доповнень до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2006-2011 роки

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцять дев'ята сесія

РІШЕННЯ

«25» 06 2009 р.
м. Луганськ
№ 29/16

Про внесення змін та доповнень до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2006-2011 роки

Керуючись п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Внести до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2006-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 9.12.2005 № 21/12 (далі - Програма), такі зміни та доповнення:

1.1 У розділі 1.4 абзац 11 після слів «спрямованих на» доповнити словами «розвиток сільських територій та».

1.2 Пункт 3 розділу 1.6 доповнити реченням такого змісту:

«Умови кредитування за рахунок власних коштів Фонду та інших надходжень затверджуються наглядовою радою Фонду».

1.3 Розділ 2 після абзацу 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«кошти від повернення відсотків за депозитними вкладами власних коштів Фонду».

У зв'язку із цим абзаци 7 та 8 вважати відповідно 8 та 9.

2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради: з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів, з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, соціального розвитку села, з питань промислової політики, підприємництва, екології і житлово-комунального господарства.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна