Главная Обратная связь Структура сайта
28 сессия

Рішення № 28/26 від 17 квітня 2009 р. Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 13.07.2007 № 14/15 „Про затвердження Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцять восьма сесія

РІШЕННЯ

17.04.2009 р.
м. Луганськ
№ 28/26

Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 13.07.2007 № 14/15 „Про затвердження Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007 – 2012 роки”

Керуючись Конституцією України, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України „Про освіту”, ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 29 Основ законодавства України про культуру, законами України „Про іпотеку”, „Про страхування”, постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604 „Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, з метою сприяння у вирішенні житлових проблем медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, покращання їх житлових умов, появі позитивних тенденцій у динаміці змін демографічної ситуації, соціально-економічному розвитку Луганської області, підвищення престижу професій та вирішенню кадрових проблем у закладах зазначених галузей, враховуючи клопотання обласної держадміністрації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

внести зміни та доповнення до:

рішення обласної ради від 13.07.2007 № 14/15 „Про затвердження Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007 – 2012 роки” згідно з додатком 1;

Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007 – 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13.07.2007 № 14/15, згідно з додатком 2.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Додаток 1
до рішення обласної ради
17.04.2009 р. № 28/26

Зміни та доповнення, що вносяться до рішення обласної ради від 13.07.2007 № 14/15 „Про затвердження Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007 – 2012 роки”

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

„1. Затвердити Програму сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у Луганській області на 2009 - 2012 роки із загальним обсягом фінансування заходів 396,0 млн грн, у т.ч. з обласного бюджету 20,0 млн грн (далі – Програма)”.

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

„3. Визначити відповідальним виконавцем Програми управління освіти і науки облдержадміністрації”.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

„4. Визначити головними розпорядниками коштів Програми:

- управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, в особі керівника управління, на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

- Головне управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації, в особі керівника Головного управління, на надання пільгових довгострокових кредитів медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

- управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації, в особі керівника управління, на надання пільгових довгострокових кредитів працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”.

4. Пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 5, 6.

5. Пункт 6 викласти в такій редакції:

„6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту, з питань охорони здоров`я та соціального захисту населення та з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів”.

Додаток 2
до рішення обласної ради
17.04.2009 р. № 28/26

Зміни та доповнення до Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у Луганській області на 2007 - 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13.07.2007 № 14/15

1. Програму доповнити Паспортом програми такого змісту:

„ПАСПОРТ
програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у Луганській області на 2009 - 2012 роки

Підстава для розроблення:

Конституція України

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Основи законодавства України про культуру

Закон України „Про освіту”

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Закон України „Про іпотеку”

Закон України „Про страхування”

Закон України „Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”

постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2000 № 1604 „Про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 № 519 „Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державного цільового кредитування будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян”

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації

Дата, номер і назва розпорядчого документа

Рішення обласної ради від 29.01.2009 № 26/17 „О перспективном плане работы областного совета на 2009 год”

Розробник програми:

Головне управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації

Співрозробник програми:

Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації

Управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації

Відповідальні виконавці програми:

Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації

Співвиконавці програми:

Головне управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації

Управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації

Учасники програми:

Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

Термін реалізації програми:

2009-2012 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми:

- обласний бюджет

- інші джерела фінансування

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

Всього, 396 млн грн

у тому числі:

обласний бюджет - 20 млн грн

інші джерела фінансування - 376 млн грн”.

2. Розділ 1 „Вступна частина” викласти в такій редакції:

„1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Низький рівень забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв є однією з найгостріших проблем Луганської області.

У складній ситуації опинилася будівельна галузь області, спостерігається низький рівень обсягів будівництва нового житла, вкрай недостатній обсяг державних інвестицій у будівництво.

Протягом останніх років простежується тенденція постійного зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках.

Недостатньо високий рівень доходів населення призводить до відсутності платоспроможного попиту на житло. Рівень доходів педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв підвищується не відповідно до рівня зростання цін на товари першої необхідності, комунальні послуги, житло тощо. Цей фактор не дозволяє зазначеним категоріям мешканців області самостійно вирішувати свої житлові проблеми.

На цей час обсяг фінансових можливостей обласного бюджету та бюджетів інших рівнів не достатній для забезпечення безкоштовним житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників області, які потребують поліпшення житлових умов.

Зазначені фактори призвели до загострення проблеми забезпечення житлом серед зазначених категорій громадян.

У Луганській області на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов перебуває 558 сімей педагогічних та науково-педагогічних працівників, 498 сімей медичних та фармацевтичних працівників, 97 сімей працівників культури та мистецтв. Станом на 01.01.2009 усього 1153 сім’ї зазначених категорій громадян згідно з узагальненою інформацією Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, управлінь: освіти і науки та культури і туризму облдержадміністрації, зібраною з міст та районів області.

Недостатній рівень заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, матеріального добробуту та незадовільні житлові умови у свою чергу призводять до дефіциту у цих галузях як молодих спеціалістів, так і висококваліфікованих фахівців з багатим професійним досвідом. Знижується престиж професій педагогів, медичних працівників, діячів культури та мистецтв.

Крім того, складною залишається демографічна ситуація. Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до міграційних процесів і відтоку із області висококваліфікованих фахівців сфери освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтв та обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових умов.

Отже, у Луганській області існує соціальна потреба у сприянні забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв”.

3. Розділ 2 „Мета та завдання Програми” викласти в такій редакції:

„2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту в умовах ринкової економіки педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв Луганської області.

Реалізація Програми сприятиме вирішенню таких важливих соціально- економічних завдань, як:

- покращання житлових умов педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв Луганської області;

- запровадження додаткових фінансово-кредитних механізмів, які повинні забезпечити більшу економічну доступність житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв;

- залучення для вирішення житлових проблем педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв області додаткових коштів із різноманітних позабюджетних джерел (коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, комерційних банків, благодійних внесків фізичних і юридичних осіб та інших коштів, що не суперечить чинному законодавству України);

- зміцнення кадрової політики у галузях освіти, охорони здоров`я, культури та мистецтв за рахунок закріплення на робочих місцях молодих спеціалістів та фахівців з високим рівнем кваліфікації, підвищення престижу професій педагогів, медичних працівників, діячів культури та мистецтв;

- реінвестування повернутих позикових коштів на надання нових кредитів, що збільшить обсяги фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для зазначених категорій громадян на подальші роки;

- створення умов для покращання демографічної ситуації у Луганській області;

- покращання соціальної стабільності”.

4. Розділ 3 „Умови та механізм надання пільгових довготермінових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету” викласти в такій редакції:

„3. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

(SWOT – аналіз)

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)
1 2
- наявність нормативно - правових актів, які забезпечують реалізацію конституційного права громадян щодо забезпечення житлом;

- наявність значного досвіду роботи (11 років) Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі – Луганське управління Фонду) по наданню, обслуговуванню та поверненню пільгових довготермінових кредитів, які надаються громадянам України за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів усіх рівнів;

- наявність в області будівельних організацій та фахівців з достатнім досвідом роботи у сфері будівництва багатоповерхових житлових будинків;

- наявність в області земельних ділянок придатних для будівництва житлових будинків;

- наявність незавершених будівництвом об’єктів та гуртожитків, які не використовуються за призначенням і можуть бути добудовані (реконструйовані) під житло для науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників Луганської області. - недостатній обсяг державних інвестицій у будівництво нового житла;

- відсутність достатнього рівня платоспроможного попиту з боку населення на придбання житла за власні кошти;

- низький рівень доходів педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, який не дозволяє їм самостійно вирішувати житлові проблеми;

- недостатній обсяг фінансових можливостей обласного бюджету та бюджетів інших рівнів для забезпечення безкоштовним житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, які потребують поліпшення житлових умов;

- неможливість залучення та закріплення молодих спеціалістів на робочих місцях через відсутність можливості забезпечення їх житлом;

- відток із зазначених галузей висококваліфікованих фахівців через неможливість забезпечення житлом.

1 2
Можливості (O) Загрози (T)
- покращання житлових умов педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв;

- закріплення на робочих місцях молодих спеціалістів та висококваліфікованих фахівців з багатим професійним досвідом в області;

- підвищення престижу професій педагогів, медичних та фармацевтичних та працівників культури та мистецтв;

- створення сприятливих умов для покращання демографічної ситуації;

- розвиток інфраструктури міст та районів області;

- сприяння розвитку будівельної галузі області. - недостатній обсяг фінансування пільгового кредитування у порівнянні з реальними потребами у поліпшенні житлових умов зазначених категорій мешканців області;

- інфляційні процеси;

- зростання вартості 1 м. кв житла на первинному та вторинному ринках;

- дисбаланс доходів педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників до фактичних витрат, пов’язаних із забезпеченням житлом.

5. Розділ 4 „Порядок фінансування Програми” викласти в такій редакції:

„4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Вирішення житлових проблем педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв може відбуватися за декількома альтернативними варіантами:

І. Отримання житла педагогічними та науково-педагогічними працівниками, медичними та фармацевтичними працівниками, працівниками культури, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень;

ІІ. Будівництво або придбання житла за рахунок власних коштів;

ІІІ. Будівництво або придбання житла шляхом отримання кредитів у комерційних банках на загальних підставах;

ІV. Будівництво або придбання житла шляхом отримання довгострокових пільгових кредитів на умовах визначених у Програмі.

Перший варіант через невелику кількість житла, яким можна безкоштовно забезпечити окремі категорії громадян, не можливо задовольнити у необхідному обсязі потребу у житлі педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників, яка з кожним роком усе більше зростає та загострюється.

Другий варіант потребує високого рівня доходів та особистих накопичень коштів серед науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників, які мають бажання побудувати або придбати житло за рахунок власних коштів. Враховуючи постійну тенденцію зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках і одночасно із цим той факт, що рівень доходів зазначених категорій громадян не підвищується до рівня, який дозволив би їм самостійно вирішувати свої житлові проблеми, можна зробити висновок про те, що другий варіант на цей час також не є оптимальним.

Третій варіант дозволяє побудувати або придбати житло скориставшись кредитами комерційних банків на загальних підставах. Однак до обов’язкових умов отримання кредитів у комерційних банках відносяться такі умови:

- відсоткова ставка за користування кредитами комерційних банків у національній валюті у середньому становить 30 - 34 відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом;

- комерційні банки мають право підвищувати відсоткову ставку протягом строку дії кредитного договору;

- банківськими установами передбачені комісійні збори за надані послуги при оформленні кредитних договорів та за їх супроводження протягом строку дії договору;

- як наслідок вищезазначених факторів - достатньо високий рівень вимог комерційних банків до платоспроможності позичальника.

Враховуючи зазначене, можна констатувати той факт, що сьогодні рівень доходів педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників не дозволяє переважній більшості із них скористатися такими кредитами.

Четвертий варіант є оптимальним, оскільки умови надання пільгових довгострокових кредитів, які можуть бути надані педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам за Програмою є найбільш сприятливими, а саме:

- відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами у національній валюті становить 3 (три) відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом (у 8- 10 разів нижче, ніж у комерційних банках);

- відсоткова ставка за користування пільговими довгостроковими кредитами не змінюється протягом строку дії кредитного договору;

- на суму зобов’язань за кредитом не нараховується індекс інфляції;

- відсутні комісійні збори з позичальників за оформлення та супроводження кредитного договору.

Зазначені умови надають можливість скористатися пільговим кредитом на будівництво (реконструкцію) або придбання житла громадянам, які не мають високого рівня доходів.

Умови та механізм надання пільгових довготермінових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за цією Програмою забезпечують:

- прозорість умов отримання і повернення пільгових кредитів;

- сприятливі фінансово-економічні умови надання та повернення кредитів;

- контроль за цільовим використанням кредитних ресурсів з боку відповідних управлінь та інших структурних підрозділів Луганської облдержадміністрації;

- можливість залучення на фінансування Програми коштів із позабюджетних джерел;

- кошти, які сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів наданих за рахунок обласного бюджету, відсотки за користування кредитом і пеня (у разі наявності), зараховуються в установленому порядку до надходжень в обласний бюджет і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Для сприяння у забезпеченні житлом 558 сімей педагогічних та науково-педагогічних працівників, 97 сімей працівників культури та мистецтв, 498 сімей медичних та фармацевтичних працівників (усього 1153 сімей зазначених категорій громадян), які на цей час перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, потрібно 396,0 млн грн.

При розробці розрахункових опосередкованих показників фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, та очікуваних результатів від її реалізації було враховано:

1. Порядок розрахунку розміру на будівництво житла, який визначається виходячи з норми 21 кв. м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. м на сім’ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування обов`язкового особистого внеску позичальника (6%). При цьому розрахункова вартість 1 кв. м загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

2. Порядок фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, який визначається у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів, наданих на реалізацію Програми за рахунок обласного бюджету. Ці кошти перераховуються Луганському управлінню Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів і використовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

3. Кількість сімей педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (1153 сім’ї – за наявними даними на 01.01.2009) із розрахунку, що середня кількість членів сім’ї кандидата складає 3 (три);

4. Опосередкована вартість спорудження 1 кв. м житла, що склалася у регіоні на момент розробки Програми, відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (станом на 01.01.2009 - 4059 грн за 1 кв. м).

5. Розмір страхового тарифу, який діє станом на 01.01.2009 відповідно до договору страхування фінансових ризиків, укладеного між Державною спеціалізованою фінансовою установою „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та ЗАТ „Страхова компанія України”, складає 2 % від страхової суми.

Розрахунок прогнозної потреби у фінансових ресурсах:

1) 3 члени сім’ї Х 21 кв. м + 20 кв. м = 83 кв. м – нормативна площа, на будівництво (реконструкцію) або придбання якої може бути наданий пільговий кредит сім’ї складом 3 члени сім’ї;

2) (83 кв. м Х 4059 грн Х 94 %) + (83 кв. м Х 4059 грн Х 94 % Х 2%) = 323,0 тис. грн – опосередкований обсяг 1-го пільгового кредиту для сім’ї, склад якої – 3 члени;

3) 323,0 тис. грн Х 558 сімей = 180234 тис. грн = 180,0 млн грн – опосередкований обсяг коштів, який потрібний для надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які належать до категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов, станом на 01.01.2009;

180,0 млн грн Х 6 % / 94 % = 12,0 млн грн - опосередкований обсяг фінансових ресурсів, який потрібний для фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів педагогічних та науково-педагогічних працівників у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів;

180,0 млн грн + 12,0 млн грн = 192,0 млн грн – загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільговими кредитами 558 сімей педагогічних та науково-педагогічних працівників області.

4) 323,0 тис. грн Х 498 сімей = 160 854,0 тис. грн = 161,0 млн грн – опосередкований обсяг коштів, який потрібний для надання пільгових довгострокових кредитів медичним та фармацевтичним працівникам, які належать до категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов, станом на 01.01.2009;

161,0 млн грн Х 6 % / 94 % = 10,0 млн грн - опосередкований обсяг фінансових ресурсів, який потрібний для фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів медичним та фармацевтичним працівникам у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів;

161,0 млн грн + 10,0 млн грн = 171,0 млн грн – загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільговими кредитами 498 сімей медичних та фармацевтичних працівників області.

5) 323,0 тис. грн Х 97 сімей = 31331,0 тис. грн = 31,0 млн грн – опосередкований обсяг коштів, який потрібний для надання пільгових довгострокових кредитів працівникам культури та мистецтв, які належать до категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов, станом на 01.01.2009;

31,0 млн грн Х 6% / 94% = 2,0 млн грн - опосередкований обсяг фінансових ресурсів, який потрібний для фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів працівників культури та мистецтв у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів;

31,0 млн грн + 2,0 млн грн = 33,0 млн грн – загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільговими кредитами 97 сімей працівників культури та мистецтв області.

6) 192,0 млн грн + 171,0 млн грн + 33,0 млн грн = 396,0 млн грн – за-гальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення пільговими кредитами 1153 сім`ї усіх категорій громадян, зазначених у Програмі.

Порядок надання педагогічним та науково-педагогічним працівникам, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам культури та мистецтв довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла визначений додатком 1 до Програми”.

6. Розділ 5 „Система програмних заходів” викласти в такій редакції:

„5. Основні завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1. Розв’язання соціально-економічної проблеми забезпечення житлом зазначених у Програмі категорій громадян шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

2. Виявлення земельних ділянок, незавершених будівництвом об’єктів та гуртожитків, які не використовуються за призначенням у населених пунктах області для будівництва (реконструкції) житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників

3. Організація роботи по залученню коштів із бюджетів різних рівнів, а також позабюджетних джерел для надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Результативні показники зазначені у розділі 9”.

7. Розділ 6 „Прогноз розвитку та реалізації Програми” викласти в такій редакції:

„6. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами Програми є:

1. Надання довгострокових пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) житла.

2. Надання довгострокових пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам на придбання житла на вторинному ринку.

З метою досягнення високих результатів за цією Програмою по забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв шляхом надання пільгових довгострокових кредитів передбачається здійснити заходи згідно з додатком 2”.

8. Розділ 7 „Координація та контроль за ходом виконання Програми” викласти в такій редакції:

„7. Ресурсне забезпечення Програми

Цією Програмою передбачається сприяння фінансуванню будівництва (реконструкції) та придбання житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв – мешканців Луганської області шляхом надання на ці цілі пільгових довгострокових кредитів за рахунок коштів обласного бюджету та коштів залучених із позабюджетних джерел протягом 2009 - 2012 років.

З метою зберігання бюджетних коштів передбачається поширювати сумісну роботу Луганського управління Фонду та органів місцевого самоврядування по залученню на фінансування Програми додаткових позабюджетних джерел, а саме:

- коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

- коштів комерційних банків, кредитних спілок;

- благодійних внесків фізичних та юридичних осіб;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Для сприяння у забезпеченні житлом 558 сімей педагогічних та науково-педагогічних працівників, 97 сімей працівників культури та мистецтв, 498 сімей медичних та фармацевтичних працівників (усього 1153 сімей зазначених категорій громадян), які на сьогодні перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов потрібно близько 396,0 млн грн.

Але, враховуючи досвід попередніх та поточного років, на цей час розрахунковий прогнозний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету може бути визначений в обсязі не більше ніж 20,0 млн грн.

Фактичне фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету буде здійснюватися з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету у кожному бюджетному році (протягом дії програми) та з урахуванням реальної потреби у кредитах зазначених у Програмі категорій громадян.

Обсяг фінансування Програми за рахунок позабюджетних джерел не обмежений.

Прогнозне ресурсне забезпечення Програми на 2009 – 2012 роки відображене у додатку 3.

Загальний розрахунковий опосередкований обсяг фінансових ресурсів потрібних на реалізацію Програми (у тому числі за напрямками Програми) може змінюватися у разі зростання протягом 2009 – 2012 років кількості педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників, які потребують поліпшення житлових умов, та зростання опосередкованої вартості будівництва 1 кв. м житла, що склалася у регіоні відповідно до даних Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з урахуванням реальних можливостей обласного бюджету.

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла педагогічним та науково-педагогічним працівникам, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам культури та мистецтв - мешканцям Луганської області здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та коштів, залучених із позабюджетних джерел протягом 2009 - 2012 років.

Для реалізації Програми у 2009 - 2012 роках визначити головних розпорядників та одержувача коштів обласного бюджету із встановленням бюджетних призначень, а саме:

- управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, в особі керівника управління, на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково–педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

- Головне управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації, в особі керівника управління, на надання пільгових довгострокових кредитів медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

- управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації, в особі керівника управління, на надання пільгових довгострокових кредитів працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Одержувачем коштів обласного бюджету на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, працівникам культури та мистецтв, медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначити Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, в особі директора Луганського управління Фонду.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, який буде спрямовано на реалізацію Програми на кожний бюджетний рік, визначається при складанні та затвердженні обласного бюджету на відповідний бюджетний рік, виходячи із прогнозних обсягів фінансових ресурсів, затверджених у Програмі, реальної потреби педагогічних та науково-педагогічних працівників, працівників культури та мистецтв, медичних та фармацевтичних працівників області у пільгових кредитах (за поданням головних розпорядників по узгодженню з Луганським управлінням Фонду) та реальних можливостей обласного бюджету.

У тому числі щороку окремо визначається:

1. Обсяг коштів обласного бюджету на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

- у т.ч. обсяг коштів на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 94 (дев’яносто чотири) відсотки загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми за рахунок обласного бюджету;

- у т.ч. обсяг коштів на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми. Ці кошти перераховуються Луганському управлінню Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів і використовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

2. Обсяг коштів обласного бюджету на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла медичним та фармацевтичним працівникам:

- у т.ч. обсяг коштів на надання пільгових довгострокових кредитів медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 94 (дев’яносто чотири) відсотки загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми за рахунок обласного бюджету;

- у т.ч. обсяг коштів на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів медичним та фармацевтичним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми. Ці кошти перераховуються Луганському управлінню Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів і використовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

3. Обсяг коштів обласного бюджету на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла працівникам культури та мистецтв:

- у т.ч. обсяг коштів на надання пільгових довгострокових кредитів працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 94 (дев’яносто чотири) відсотки загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми за рахунок обласного бюджету;

- у т.ч. обсяг коштів на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 6 (шість) відсотків загального обсягу фінансових ресурсів, передбачених на реалізацію цього напрямку Програми. Ці кошти перераховуються Луганському управлінню Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів, і використовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Луганського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”.

У разі потреби, протягом бюджетного року, за поданням головних розпорядників (по узгодженню з Луганським управлінням Фонду), може здійснюватися перерозподіл обсягів коштів, передбачених на фінансування Програми за напрямками кредитування категорій громадян, передбачених Програмою”.

9. Доповнити Програму розділами 8 та 9 такого змісту:

„8. Організація управління та контролю

Контроль за виконанням Програми покладається на управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, яке здійснює координацію взаємодії виконавців заходів, передбачених Програмою.

Звіт про виконання Програми надається Луганським управлінням Фонду щороку, до 10 січня наступного за звітним періодом року управлінню освіти і науки, Головному управлінню охорони здоров’я, управлінню культури і туризму Луганської облдержадміністрації.

Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації про виконання Програми звітує перед обласною радою щороку у першому кварталі року, наступного за звітним”.

„9. Розрахунок очікуваних результатів реалізації

Програми

Кількісні показники очікуваних результатів реалізації Програми залежать від фактичного обсягу надходження коштів на її фінансування.

При умові фінансування у повному обсязі за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 20,0 млн грн та опосередкованому розмірі одного кредиту у сумі 323,0 тис. грн реалізація Програми протягом 2009 – 2012 років надасть можливість сприяти у вирішенні житлових проблем шляхом надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла 26 сім’ям педагогічних та науково-педагогічних працівників, 32 сім’ям медичних та фармацевтичних працівників, 4 сім’ям працівників культури та мистецтв області.

Усього 62 сім`ї зазначених категорій громадян зможуть поліпшити свої житлові умови шляхом отримання пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів обласного бюджету (додаток 4).

Враховуючи, що потреба у пільгових кредитах на цей час значно перевищує можливості обласного бюджету щодо їх надання, та те, що Програмою передбачено залучення позабюджетних джерел фінансування, при активізації спільної роботи органів місцевого самоврядування та Луганського управління Фонду, спрямованої на збільшення фінансування за рахунок інших джерел, кількість сімей, які отримають пільгові кредити за Програмою, може бути більшою”.

Керівник секретаріату виконавчого апарату обласної ради О.Г.ПашенцевПрикрепленный файлРазмер
r-28-26-2009.zip53.93 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна