Главная Обратная связь Структура сайта

Рішення № 26/16 від 29 січня 2009 р. Інформація про виконання рішень обласної ради з питань, пов'язаних з незаконною розробкою корисних копалин на території Луганської області

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ

29.01.2009 р.
м. Луганськ
№ 26/16

Інформація про виконання рішень обласної ради з питань, пов'язаних з незаконною розробкою корисних копалин на території Луганської області

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 9 Кодексу України "Про надра", обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Інформацію першого заступника голови облдержадміністрації, керівника Міжвідомчої координаційної робочої групи щодо дотримання законодавства у сфері контролю за охороною надр на території Луганської області у 2008 році взяти до відома (додається).

2 Роботу щодо здійснення контролю за охороною надр у Луганській області визнати незадовільною. Обласна рада констатує, що уповноважені органи державної влади не забезпечують дотримання законодавства щодо використання природних ресурсів.

3 Рекомендувати Луганській облдержадміністрації:

- продовжити роботу Міжвідомчої координаційної робочої групи щодо контролю у сфері видобутку корисних копалин і розробки відходів підприємств вугільної галузі облдержадміністрації;

- розробити та вжити додаткових заходів щодо охорони надр, припинення незаконної розробки корисних копалин у Луганській області;

- внести пропозиції народним депутатам України від Луганської області щодо змін у чинне законодавство з питань охорони та використання надр.

4 Звернутися до сільських, селищних, міських, районних рад з пропозицією розглянути питання щодо посилення контролю за незаконною розробкою родовищ вугілля на відповідних територіях.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів і з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства.

Голова обласної ради В.М.Голенко

Додаток
до рішення обласної ради
29.01.2009 р. №26/16

Інформація
про виконання рішень обласної ради з питань, пов'язаних з
незаконною розробкою корисних копалин на території
Луганської області

Станом на 01.01.2008 на території області нараховується 590 родовищ та 151 об'єкт обліку (з урахуванням комплексності) різноманітних корисних копалин, з яких 253 родовища та 54 об'єкти обліку розробляються. Мінерально-сировинна база області на 63 % складається з паливно-енергетичної сировини (кам'яне вугілля, вільний газ, метан, конденсат). Розвідані запаси вугілля становлять 14512,6 млн тонн.

На сьогодні на користування надрами з метою видобування кам'яного вугілля видано 277 спеціальних дозволів. У цій сфері здійснюють діяльність підприємства різних форм власності. На видобуток вугілля зони вивітрювання видано 22 спецдозволи (14 % від загальної кількості), більшість з них - у 2002-2003 рр. терміном на 10 років. На цей час суб'єкти підприємницької діяльності недержавної форми власності переважно отримують спецдозволи на видобування незначних запасів вугілля до глибини 300 м за допомогою будівництва шахт малої потужності.

При отриманні спеціального дозволу на користування надрами підприємства погоджують це питання з органами місцевої виконавчої влади і самоврядування, територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Луганській області і Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Луганській області в частині дотримання запланованої діяльності вимогам чинного природоохоронного, земельного, гірничого законодавства. Обласна рада відповідно до ст. 9 Кодексу України "Про надра" погоджує клопотання про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Контроль за виконанням умов спецдозволу і вимог чинного
законодавства здійснюється спеціально уповноваженими контролюючими і правоохоронними органами в межах їх компетенції.

За 10 місяців 2008 року зазначеними уповноваженими органами проведено більше 2,8 тисяч інспекційних перевірок.

За їх результатами до адміністративної відповідальності притягнуто 643 особи, накладено штрафів на суму 67,5 тис. грн, з яких 31,1 тис. грн сплачено, нараховано шкоду у розмірі 6 млн грн, до правоохоронних органів та прокуратури направлено 162 справи, правоохоронними органами порушено 125 кримінальних справ, з яких 94 передано до суду, розглянуто судами - 74, вилучено 50 одиниць техніки, 445,5 тонн вугільної маси, 460 тонн піску, 115 м3 каменю-пісковику.

Основними порушеннями, встановленими під час перевірок, є ведення розкривних робіт без відповідного дозволу та видобування кам'яного вугілля без дозвільної документації. Випадки самовільної розробки вугілля зафіксовані у багатьох районах Луганської області, у тому числі і на полях діючих і ліквідованих шахт. Несанкціонований видобуток корисних копалин супроводжується численними порушеннями земельного законодавства: самовільним використанням земельних ділянок та зняттям родючого шару ґрунту, що призводить до деградації земель та інших негативних екологічних наслідків. Самовільні надрокористувачі ухиляються від сплати податків й інших загальнообов'язкових платежів.

На сьогодні за інформацією, що надана контролюючими та правоохоронними органами, збільшилася кількість виявлених фактів порушення чинного законодавства у сфері надрокористування, що вказує на активність цих органів. Але вжиті заходи не ефективні.

Чинне законодавство має недоліки в частині припинення дій із незаконного видобутку корисних копалин. Більша частина фактів не попадає під дію чинного законодавства. Адміністративний штраф складає 68-102 грн. У той же час штраф за експлуатацію автомототранспортних засобів, при експлуатації яких уміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищує встановлені нормативи, становить 510 - 850 грн.

Статтею 240 ККУ, що встановлює відповідальність за порушення законодавства про надра, не передбачено конфіскацію знарядь несанкціонованого видобування природних ресурсів, тому техніка та обладнання, виявлені на місцях самовільного видобутку корисних копалин, повертаються потенційним порушникам.

Недосконалість законодавчої бази та низка існуючих інших об'єктивних причин ускладнює застосування конкретних заходів з припинення незаконної розробки надр, знижує ефективність державного регулювання в галузі охорони надр і забезпечення екологічної безпеки при їх використанні.

Питання щодо стану справ у сфері охорони та використання надр розглядалося на координаційній нараді керівників правоохоронних, контролюючих органів та суду, яка відбулася в прокуратурі Луганської області 10.04.2008. Особливу увагу було приділено причинам погіршення криміногенної ситуації, недостатньої ефективності протидії корупції, злочинності у сфері економіки і надрокористування, ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Постановою прокуратури запропоновано всім зацікавленим органам вжити додаткових заходів щодо посилення контролю та нагляду за додержанням законодавства про надра.

З метою посилення контролю за охороною та використанням надр в області розпорядженням голови облдержадміністрації від 18.04.2005 № 256 створено Міжвідомчу координаційну робочу групу (далі - робоча група), до складу якої увійшли представники галузевих управлінь облдержадміністрації, спеціально уповноважених органів, що здійснюють державне управління у сфері охорони та раціонального використання надр, правоохоронних органів.

Головними завданнями та напрямами роботи робочої групи є:

аналіз стану справ у сфері видобутку корисних копалин і розробки відходів підприємств вугільної галузі та відповідності чинному законодавству України дій суб'єктів господарювання в цій сфері;

організація перевірок стану дотримання вимог чинного законодавства України органами державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо діяльності, пов'язаної з видобутком корисних копалин, і розробки відходів підприємств вугільної галузі;

підготовка і внесення у встановленому порядку пропозицій для вжиття необхідних заходів з посилення контролю у сфері видобутку корисних копалин і розробки відходів підприємств вугільної галузі.

Починаючи з травня 2007 року, робоча група провела 7 засідань, на яких обговорювала питання:

стану дотримання законодавства про надра на території Луганської області;

здійснення державного контролю за використанням і охороною надр у Лутугинському, Антрацитівському, Перевальському та Попаснянському районах;

визначення механізмів взаємодії силових структур і контролюючих органів, направлених на припинення незаконної розробки корисних копалини на території області;

звіту контролюючих та правоохоронних органів про вжиті заходи щодо запобігання несанкціонованому видобутку корисних копалин на території області;

- звіту контролюючих органів про результати перевірок законності
видобутку корисних копалин.

Ситуація в районах, де явище самовільного надрокористування набуло значного поширення, а саме: у Перевальському, Антрацитівському, Лутугинському, розглядалося на їх окремих засіданнях, зокрема на останньому засіданні 07.11.2008 розглянуто стан справ у сфері користування надрами на території Перевальського району за участю голови райради Бурбело С.Л. та депутата облради Кириченка М.Є.

За його результатами надано оцінку роботи у цьому напрямі керівництву відповідної райдержадміністрації та інших державних структур, які є підконтрольними облдержадміністрації.

Так, за підсумками засідань від 13.12.2007, 06.03.2008, 20.03.2008 визнано незадовільною роботу Перевальської, Лутугинської, Антрацитівської райдержадміністрацій, їх керівникам - Бутенку І.М., Башкову М.І., Лінькову О.В. винесено попередження.

За підсумками кожного засідання робочої групи надано протокольні доручення, згідно з якими проведено таку роботу:

- враховуючи особливу важливість всього комплексу питань, над якими

працює робоча група, у містах Антрациті, Брянці, Краснодоні, Лисичанську, Первомайську, Стаханові та в Антрацитівському, Краснодонському, Лутугинському, Попаснянському, Перевальському, Слов'яносербському районах створено відповідні територіальні комісії та робочі групи;

- райдержадміністраціями і органами місцевого самоврядування створені мобільні групи, що постійно діють, за участю представників правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, Держекоінспекції, управління по контролю за використанням і охороною земель у Луганській області, територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області для виявлення і припинення фактів незаконної розробки родовищ корисних копалини на підвідомчих територіях;

- визначено порядок підготовки матеріалів для розгляду на засіданні робочої групи (створюється рейдова група за участю представників Держекоінспекції, управління по контролю за використанням і охороною земель, територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області, обласної СЕС, ГУМВСУ в Луганській області, засобів масової інформації для вивчення стану дотримання законодавства про надра на території певної адміністративно-територіальної одиниці, виводи рейду доповнюються фото-і відеоматеріалами);

- організовано висвітлення в засобах масової інформації діяльності природо- і правоохоронних органів щодо здійснення державного контролю за використанням і охороною надр, виявлення і припинення діяльності суб'єктів господарювання і приватних осіб, пов'язаною з незаконною розробкою родовищ корисних копалини на території області;

- органами місцевого самоврядування і райдержадміністрації проведено роз'яснювальну роботу про відповідальність за порушення чинного законодавства у сфері надрокористування;

- обласними управліннями СБУ, МВС, податковою міліцією вжитозаходів із активізації роботи щодо виявлення і припинення діяльності суб'єктів господарювання і приватних осіб, пов'язаної з незаконною розробкою родовищ корисних копалин на території області;

- з метою контролю за місцями незаконної розробки надр і припинення такої діяльності складено реєстр місць незаконної розробки надр для вжиття контролюючими і правоохоронними органами заходів подальшого реагування;

- на адресу Прем'єр-міністра України облдержадміністрація направила листи від 04.02.2008 № 1/8-531, № 1/8-532 та від 11.09.2008 № 1/8-4239 з пропозиціями щодо ініціювання законодавчих змін у частині ліквідації економічного підґрунтя несанкціонованої діяльності, спрощення дозвільної процедури згідно з принципом субсидіарності та започаткування основ конкурентного середовища у цій сфері; від 15.09.2008 № 1/8-4310 про впорядкування діяльності із надання спеціальних дозволів на забір підземних вод; від 25.12.2008 № 3/8-6157 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині визначення злочину у разі несанкціонованого видобутку корисних копалин як

загальнодержавного, так і місцевого значення, а також встановлення додаткового покарання за вчинення цього злочину у вигляді конфіскації майна та збільшення суми штрафу за порушення права державної власності на надра;

- на адресу народного депутата України Єфремова О.С. направлено листа від 25.12.2008 № 3/8-6157 про клопотання перед Верховною Радою України щодо внесення відповідних змін до чинного законодавства з метою протидії незаконному видобутку корисних копалин;

- перевірено земельні ділянки, що виділені під складування корисних копалин, з метою виявлення законності їх видобутку й шляхів надходження;

- визначено місця, де знаходитимуться конфісковані транспортні засоби і техніка, виявлені на місці незаконної розробки родовищ корисних копалин, про що повідомлено правоохоронні органи для відповідного реагування;

- визначено звітування спеціально уповноважених органів, які здійснюють державне управління у сфері контролю за охороною і використанням надр, правоохоронних органів перед облдержадміністрацією про результати перевірок законності видобутку корисних копалин.

Оскільки проблема дотримання чинного законодавства під час користування надрами залишається актуальною, облдержадміністрація продовжує відповідну роботу, у межах законодавчо визначених повноважень, щодо припинення самовільного видобутку корисних копалин на території області.

Так, 18.12.2008 разом із постійною комісією обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів проведено спільне засідання Міжвідомчої координаційної робочої групи щодо контролю у сфері видобутку корисних копалин і розробки відходів підприємств вугільної галузі при облдержадміністрації, на якому заслухали звіти керівників райдержадміністрацій, контролюючих та правоохоронних органів щодо здійснення державного контролю за використанням і охороною надр та ефективностю вжитих заходів на територіях Антрацитівського, Лутугинського, Краснодонського, Слов'яносербського, Станично-Луганського, Перевальського, Попаснянського районів.

За підсумками спільного засідання прийнято прокольні доручення щодо подальшої роботи у сфері протидії незаконному видобутку корисних копалин на території нашого регіону, голові постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та природних ресурсів Лозовському Е.М. запропоновано підготувати звернення до голови обласної ради щодо розгляду питання про стан контролю у сфері видобутку корисних копалин на пленарному засіданні сесії обласної ради.

Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна