Главная Обратная связь Структура сайта
26 сессия

Рішення № 26/12 від 29 січня 2009 р. Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ

29.01.2009 р.
м. Луганськ
№ 26/12

Про Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік

Проект Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік (далі – Програма), поданий облдержадміністрацією, розроблений відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Головна мета Програми - забезпечення соціального та гуманітарного розвитку області на основі перетворення її економіки у конкурентоспроможний господарський комплекс шляхом впровадження інноваційної моделі економічного розвитку.

Для забезпечення послідовності регіональної політики щодо досягнення зазначеної мети та виконання завдань Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.09.2008 № 24/10 на 2009 рік визначено головні пріоритети за основними напрямками:

реструктуризація та диверсифікація економіки регіону;

розвиток галузей з високим інноваційним потенціалом;

розвиток ринкового середовища, підтримка малого та середнього підприємництва;

реформування житлово-комунального господарства, реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури;

розвиток людського потенціалу: покращання демографічної ситуації, забезпечення раціональної зайнятості населення, підвищення ефективності використання трудових ресурсів, розвиток сфери соціальних послуг, розбудова культурного простору;

раціональне використання й відновлення природних ресурсів, охорона довкілля;

удосконалення територіальної структури економіки, вирішення проблем монофункціональних міст.

У Програмі визначені основні завдання і шляхи стабілізації економіки області в умовах світової фінансової кризи з урахуванням реалізації плану антикризових заходів, який розроблений облдержадміністрацією спільно з обласною радою.

Завдання Програми спрямовані на збереження наявного промислового потенціалу, подолання стагнації економіки, забезпечення соціального захисту інвалідів, пенсіонерів, нормальне функціонування установ охорони здоров’я, освіти, культури.

Програма передбачає темп промислового виробництва на рівні не нижче 87,7 % та збільшення обсягу валової продукції сільського господарства на 1,0%.

Обсяг інвестицій в основний капітал становитиме 99,1 % до 2008 року. Передбачається ввести в експлуатацію 230 тис. кв. м загальної площі житла, або не нижче 95 % до показника 2008 року.

На 2009 рік прогнозується залучення 17 млн дол. США прямих іноземних інвестицій, що складатиме 33,2 % до показника 2008 року.

У зовнішньоторговельній діяльності відбудеться скорочення обсягів експорту на 28%, імпорту – на 10%.

На споживчому ринку області на 10 % збільшиться оборот роздрібної торгівлі.

Програмою передбачено зростання номінальних грошових доходів населення на 15 %, при цьому доходи на душу населення збільшаться на
15,1 %. Середньомісячна заробітна плата підвищиться на 9,7 %.

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становитиме 9,9 %.

Програмою передбачається реалізація заходів у гуманітарній сфері: освіті, охороні здоров’я, культурі, фізичній культурі та спорті.

Приділяючи важливе значення економічному і соціальному розвитку області, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 та п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік (додається).

Облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області забезпечити виконання Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік. Визначити першочерговими завданнями підвищення матеріального рівня життя і соціального забезпечення населення.

Запропонувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування врахувати в програмах економічного і соціального розвитку районів, міст, селищ та сіл області пріоритетні напрямки, визначені в Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради В.М.ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
r-26-12-2009.zip1.67 Мб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна