Главная Обратная связь Структура сайта
21 сессия

Рішення № 21/5 від 21 березня 2008 р. Про результати концесійного конкурсу

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ
двадцять перша сесія

РІШЕННЯ

21 березня 2008 р.
№ 21/5
м. Луганськ

Про результати концесійного конкурсу

Враховуючи висновки конкурсної комісії з проведення концесійних конкурсів на об’єкти спільної власності територіальних громад Луганської області, які надаються в концесію (протокол від 19 березня 2008 р.), постійної комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства, у зв’язку з припиненням виробничої діяльності з надання послуг водопостачання та водовідведення фізичним і юридичним особам області ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», майно якого передається в концесію, на підставі ст.ст. 104, 105, 110-112 Цивільного кодексу України, ст.ст. 59, 60, 61 Господарського кодексу України, п.2 ст. 9 Кодексу України про надра, Закону України «Про концесії», постанов Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №642, від12.04.2000 №643, від 12.04.2000 №639, рішень обласної ради від 24.11.2006 №6/6, від 08.09.2006 №5/16, від 24.11.2006 №6/7, від 12.10.2007 №16/9, керуючись п.п. 19, 20 ч. 1, ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити результати конкурсу на надання цілісного майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» в концесію, проведеного згідно з рішенням обласної ради від 12.10.2007 №16/9 (далі – концесійний конкурс).

2 Визнати переможцем концесійного конкурсу ТОВ «Луганськвода».

3 Затвердити проект концесійного договору між Луганською обласною радою та ТОВ «Луганськвода» згідно з додатком 1 до цього рішення.

4 Уповноважити постійну комісію обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства (Арапов О.А.) погодити з ТОВ «Луганськвода» істотні умови концесійного договору на підставі його проекту, затвердженого рішенням обласної ради від 12.10.2007 №16/9, та умов здійснення концесії, запропонованих ТОВ «Луганськвода», та й надалі здійснювати погодження змін та доповнень до укладеного концесійного договору.

5 Доручити голові обласної ради Голенку В.М. підписати від імені Луганської обласної ради з ТОВ «Луганськвода» погоджений концесійний договір, підписувати погоджені зміни та доповнення до укладеного концесійного договору, створити комісію з приймання-передачі цілісного майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» в концесію.

6 Вважати діяльність конкурсної комісії з проведення конкурсу на надання цілісного майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» в концесію завершеною.

7 Надати згоду ТОВ «Луганськвода» на отримання після укладання концесійного договору ліцензій на:

геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання, на ділянках, де розташовані водозабори, зазначені у додатку 2 до цього рішення, затвердження запасів у ДКЗ України;

користування надрами з метою видобування питних підземних вод для централізованого та нецентралізованого водопостачання на ділянках, де розташовані водозабори, зазначені у додатку 3 до цього рішення .

8 Доручити постійній комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства (Арапов О.А.) підготувати та внести на розгляд чергової сесії обласної ради установчі та інші документи, необхідні для створення обласної комунальної установи, основним предметом діяльності якої буде здійснення від імені обласної ради контролю за виконанням умов концесійного договору.

9 Концесійні платежі, які будуть надходити до обласного бюджету, спрямовувати на утримання обласної комунальної установи, створеної для здійснення контролю за виконанням умов концесійного договору, та на поліпшення основних фондів об’єкту концесії.

10 Припинити юридичну особу – ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», ідентифікаційний код 32538783, (далі – ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА») шляхом ліквідації.

11 Створити ліквідаційну комісію у складі згідно з додатком 4 до цього рішення.

12 Попередити Чернова О.С. про його подальше звільнення з посади генерального директора ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», згідно з п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

13 Ліквідаційній комісії (Чернову О.С.):

- повідомити негайно у письмовій формі державного реєстратора про прийняте рішення щодо ліквідації ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА»;

- опублікувати у друкованих засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА» та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього;

- здійснити інші організаційно-правові заходи, пов'язані з ліквідацією ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», відповідно до вимог чинного законодавства України;

- у тримісячний термін з моменту опублікування повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї надати на затвердження до обласної ради проміжний ліквідаційний баланс ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», у якому зазначити відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог, результати їх розгляду;

- після завершення розрахунків з кредиторами скласти ліквідаційний баланс та надати його на затвердження до обласної ради;

- підтвердити достовірність та повноту ліквідаційного балансу аудиторським висновком;

- після закінчення процедури ліквідації звернутися до державного реєстратора щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА» в результаті ліквідації;

14 Уповноважити постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів затвердити проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА», який буде складено після завершення розрахунків із кредиторами.

15 Виключити ОКП «КОМПАНІЯ «ЛУГАНСЬКВОДА» з Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, управління якими здійснює Луганська обласна рада, затвердженого рішенням обласної ради від 23.12.05р. №22/36, з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

16 Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної ради Пристюка В.М. та на постійну комісію обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, екології та житлово-комунального господарства (Арапов О.А.).

Голова обласної ради В.М. ГоленкоПрикрепленный файлРазмер
r-21-5-2008.zip50.26 кб
Телефон для справок: +3 80642 58-58-26
Почтовый адрес Украина, г. Луганск, пл. Героев Великой Отечественной войны, 3
Электронный адрес luganskoblrada2014@gmail.com
© Луганский областной совет, 2002-2014

Документы публикуются на языке оригинала. При полном или частичном использовании материалов ссылка на http://oblrada.lg.ua обязательна